Πανελλήνιες: Yποβολή της Αίτησης – Δήλωσης 1-20 /2/09

>ΠΡΟΣΟΧΗ – Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Φεβρουαρίου ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης:
– των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)
– των αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ
– των αποφοίτων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ.

____________________________________________________________________________________

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
Για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Φεβρουαρίου ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης:
– των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)
– των αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ
– των αποφοίτων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ.
– των μαθητών της τελευταίας τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄)
Με την Αίτηση – Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει αφενός τα ονομαστικά του στοιχεία και αφετέρου όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικοί τύποι Αίτησης – Δήλωσης, μία για κάθε ξεχωριστή περίπτωση υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος θα αναζητήσει, θα συμπληρώσει και θα υποβάλει το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης που αντιστοιχεί στην περίπτωσή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο που ακολουθεί και στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της Αίτησης – Δήλωσης.
Από φέτος η Αίτηση – δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.ypepth.gr), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από το Λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους. Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει την ανάλογη Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται τρία αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα τρία και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης αρχίζει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, και λήγει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου του 2009.Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση – Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →

Αφήστε μια απάντηση