ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

B.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


1.<>

Επιλέχτηκε δράση σχετική με τα προβλήματα της το­πικής κοινωνίας
(Δή­μος Φιλοθέης).
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Οι μαθητές να :
?Αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους.
?Γνωρίσουν τη διαδικασία της έρευνας.
?Γνωρίσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα του δήμου τους
?Γνωρίσουν τις μελέτες του ΕΜΠ για το Δήμο Φιλοθέης για αποκατάσταση των πρανών και του πυθμένα του ρέματος
?Εργαστούν ομα­δικά.
?Αναζητήσουν πληροφορίες στο Δήμο ,στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο,στο Διαδίκτυο
?Έρθουν σε επαφή και να χρησιμο­ποιήσουν σύγχρονα τεχνολο­γικά μέσα

Γ।    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Πολιτιστικών Προγραμμάτων θα αναπτυχθεί δράση που αφορά το θεματικό άξονα , Χορευτικό εργαστήρι : Συγκρότηση ομάδας χορού ,πρακτική και θεωρητική προσέγγιση παραδοσιακών χορών της Ηπείρου.
Διερεύνηση ιστορικών,κοινωνικών,οικονομικών παραγόντων που επηρέασαν την εξέλιξη των τοπικών χορών.
Οι μαθητές θα :
?Εξασκηθούν σε Δημοτικούς χορούς
?Αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους.
?Γνωρίσουν τη σύνδεση χορού-ιστορίας.
? Ασκηθούν
? Εργαστούν ομα­δικά.
? Έρθουν σε επαφή με Λαογραφικές ομάδες

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →

Αφήστε μια απάντηση