«Μαθητεία για Αποφ. Τ.Ε»

Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση στο νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Μαθητεία για Αποφοίτους». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Μαθητείας για τους νέους που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την εκπαίδευση. Μέσω του Προγράμματος θα παρέχεται στους νέους απόφοιτους η ευκαιρία να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή κάνοντας Μαθητεία σε Επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας.To Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ, με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (www.edulll.gr).Σήμερα το Πρόγραμμα υλοποιείται ειδικά για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης, μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”

Πληροφορίες : mathiteia_diadikasies_anakoinwsi

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας για αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
18/12/2012 – 20/01/2013
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
04/02/2013 – 03/03/2013
Εγγεγραμένες επιχειρήσεις: 476
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μαθητείες : 474

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας

Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος 2013 20:45 Φοιτητικά – Μαθητικά Νέα

Με την παρούσα καλούνται οι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουρνείου Παιδείας των σxολικών ετών 2010-2011 και 2011-2012 (και του σγολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) να συμμετέχουν

στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας»

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ…

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση