5. Νομοθεσία

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

 ΔΔΕ Φλώρινας

 

Αναστέλλονται (;) οι ΥΑ με τις νέες αναθέσεις σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛΜέχρι τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ

4 Οκτωβρίου 2015

Εγκύκλιος 155529/Δ2/2-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οι με αρ. πρωτ. 151893/Δ2/29-9-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και 151896/Δ2/29-9-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου» Υπουργικές Αποφάσεις θα ισχύσουν μετά […]

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα στα ΕΠΑΛΙσχύει από το σχολικό έτος 2015-2016

Οκτωβρίου 2015 ·

Απόφαση 151899/Δ2/29-9-2015 (ΦΕΚ 2148/Β/7-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ορίζονται ως […]

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού ΛυκείουΙσχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016

1 Οκτωβρίου 2015 ·

Απόφαση 151896/Δ2/29-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γενικής Παιδείας του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα […]

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού ΛυκείουΙσχύει από 2015-2016

1 Οκτωβρίου 2015 ·

Απόφαση 151893/Δ2/29-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης […]

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικών Σχολείων στους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων

7 Ιουλίου 2015 ·

Απόφαση 94541/Δ2/15-6-2015 (ΦΕΚ 1356/Β/3-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε:
για τη ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, και σε εκπαιδευτικούς Μουσικής των Μουσικών Σχολείων […]

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των αναθέσεων διδασκαλίας στα ΕΠΑΛΓια το σχολικό έτος 2015-2016

On 29 Ιουνίου 2015 · Add Comment

Εγκύκλιος 100224/Δ2/24-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/4-6-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑΛ και […]

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

13 Ιουνίου 2015 · Add Comment

Απόφαση 89884/Δ2/8-6-2015 (ΦΕΚ 1113/Β/11-6-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις (Καλλιτεχνικών Σχολείων) ως εξής:

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα διδάσκονται και από δεύτερο εκπαιδευτικό, εφόσον ο αριθμός […]

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα στα ΕΠΑΛΓια το σχολικό έτος 2015-2016

On 5 Ιουνίου 2015 · Add Comment

Εγκύκλιος 88625/Δ2/4-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το […]

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

On 4 Σεπτεμβρίου 2014 · Add Comment

Εγκύκλιος 137852/Γ2/2-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος […]

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

4 Σεπτεμβρίου 2014 · Add Comment

Απόφαση 137843/Γ2/2-9-2014 (ΦΕΚ 2433/Β/12-9-2014, ΑΔΑ:Ω9Ν69-4ΡΙ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1984) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

On 4 Σεπτεμβρίου 2014 · Add Comment

Απόφαση 137841/Γ2/2-9-2014 (ΦΕΚ 2432/Β/12-9-2014, ΑΔΑ : Ω5Θ99-ΣΕΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και  Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

On 11 Μαρτίου 2015 · Add Comment

Απόφαση Φ.814/37451/Η2/6-3-2015 (ΑΔΑ:7Δ56465ΦΘ3-Ι0Ε) του Υπουργείου Παιδείας

Αναθέτουμε για το σχολικό έτος 2014-2015 συμπληρωματικά τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων, στους εξής κλάδους εκπαιδευτικών:
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: στις ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
Τεχνολογία: […]

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές τις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ Ημερήσιου και Α΄ και Β΄Εσπερινού Γενικού Λυκείου

On 7 Αυγούστου 2014 · Add Comment

Απόφαση 115959/Γ2/23-7-2014, ΦΕΚ 2143/Β/5-8-2014, ΑΔΑ:7ΘΦΓ9-ΛΘΖ του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιείται η 124062/Γ2/6-9-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2350/Β/2013) ως ακολούθως:
Οι αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού […]

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΠΑΛ

On 9 Μαΐου 2014 · Add Comment

Απόφαση 67791/Γ2/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΧ9-05Ο, ΦΕΚ 1248/Β/16-5-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση αναθέσεων σε:

  1. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
  2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή
  3. Ειδική Θεματική […]

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινιστικοί πίνακες σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.

On 21 Φεβρουαρίου 2014 · Add Comment

Έγγραφο 25349/Γ2/21-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε διευκρινιστικό έγγραφο για διευκόλυνση της εφαρμογής της με αρ. πρωτ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 129 Β΄) με θέμα «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης “Αναθέσεις μαθημάτων […]

Διαβάστε περισσότερα

Β΄ανάθεση της Οικιακής Οικονομίας Γυμνασίου και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ09 και ΠΕ11

On 16 Απριλίου 2014 · Add Comment

ΥΑ 45125/Γ2/26-3-2014 (ΦΕΚ 918/Β/11-4-2014)

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο.

Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία», που προβλέπεται στην Α΄ […]

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αναθέσεις για τη διδασκαλία μαθημάτων στα ΕΠΑΛ

On 1 Νοεμβρίου 2014 · Add Comment

Εγκύκλιος 175720/Δ2/30-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδόθηκαν νέες οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Ειδικότερα:

………………………………..

Για τις ανωτέρω αναθέσεις θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.
Διαβάστε περισσότερα

Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ12.04

On 16 Απριλίου 2014 · Add Comment

ΥΑ 43836/Γ2/24-3-2014 (ΦΕΚ 918/Β/11-4-2014)

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β) όσον αφορά στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται […]

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα επιλογής Α τάξης Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

On 16 Σεπτεμβρίου 2013 · Add Comment

Με την 129534/Γ2/16-9-2013 εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει για τις αναθέσεις και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων επιλογής στην Α τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στις Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Προστέθηκε […]

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Υπουργική Απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων σε Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

On 7 Σεπτεμβρίου 2013 · Add Comment

Με την ΥΑ 124062/Γ2/6-9-2013 τροποποιείται εκ νέου η βασική ΥΑ (118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984/Β/2008) αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Διαβάστε την νέα υπουργική απόφαση

Τροποποίηση της παραπάνω ΥΑ (115959/Γ2/23-7-2014, ΦΕΚ […]

Διαβάστε περισσότερα