Ερωτηματολόγια

Αξιολόγηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου εκπαιδευτικών πολιτικών, αρχιτεκτόνων & αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών :
«Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS– Βασικές γνώσεις

https://www.surveymonkey.com/s/QS8GQJK

__________________________________________________________________

 Επιμορφωτικές Ανάγκες                  

 Ερωτηματολόγιο Διευθυντών –Υποδιευθυντών-Καθηγητών  

Το παρόν ερωτηματολόγιο  είναι μία προσπάθεια ανίχνευσης των επιμορφωτικών αναγκών,

που στοχεύει στη βελτίωση της εκπαίδευσης

1.     Ερωτηματολόγιο Διευθυντών

2.    Ερωτηματολόγιο Καθηγητών (Γ.Π)

3.1  Ερωτηματολόγιο Καθηγητών Ειδικότητας (ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07)     Α΄ ΜΕΡΟΣ

3.2 Ερωτηματολόγιο Καθηγητών Ειδικότητας (ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07)      B΄ ΜΕΡΟΣ