μ Σενάριο για τα είδη των τριγώνων

από ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Τίτλος μ σεναρίου
‘’ Τρίγωνα : Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές ’’

Γνωστικό αντικείμενο
Γεωμετρία

Τάξη
Α ΄ Γυμνασίου

Διδακτικοί στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Να διακρίνουν τα είδη των τριγώνων ως προς τις γωνίες και ως προς τις πλευρές, καθώς και τις ιδιότητές τους.
Να βρίσκουν τη σχέση ανάμεσα στις γωνίες και στις πλευρές ενός ισοσκελούς τριγώνου.
Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών
Να κατηγοριοποιούν τα είδη των τριγώνων με πρόγραμμα εννοιολογικής χαρτογράφησης.
Να κατασκευάζουν τρίγωνα και να μετρούν γωνίες σε περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας.
Να συλλέγουν, να καταγράφουν δεδομένα και με βάση αυτά και τις παρατηρήσεις τους να εξάγουν ανάλογα συμπεράσματα.
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Να ενεργοποιηθούν, να κάνουν υποθέσεις και να τις ελέγχουν ως προς την ορθότητά τους.
Να εργάζονται ομαδικά αλλά και ατομικά, καλλιεργώντας το διάλογο, την επιχειρηματολογία και την κριτική σκέψη.
Να καλλιεργούν την ατομική και συλλογική τους ευθύνη για το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Συνοπτική περιγραφή
Δίνεται ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης που αναφέρεται στα είδη των τριγώνων με βάση τις πλευρές και τις γωνίες, με σκοπό την ανίχνευση των προηγούμενων ιδεών των μαθητών. Ο χάρτης συμπληρώνεται ομαδικά από το δάσκαλο ύστερα από συζήτηση και με τη βοήθεια του προτζέκτορα. Καταγράφονται αναλυτικά τα είδη των τριγώνων ως προς τις πλευρές και ως προς τις γωνίες, πάντα με τη βοήθεια του δασκάλου, και δίνεται ένας ορισμός για το κάθε είδος χωριστά. Επίσης συμπληρώνεται Φύλλο Εργασίας, όπου τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες δίνουν τον ορισμό του τριγώνου και κατασκευάζουν τα είδη των τριγώνων με βάση τις οδηγίες του φύλλου εργασίας και τη βοήθεια του δασκάλου.
Φύλλο εργασίας
Ομάδα : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Μαθητές : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Να δώσετε τον ορισμό του τριγώνου.

 
2. Να καταγράψετε τα είδη των τριγώνων ως προς τις πλευρές και να τα σχεδιάσετε.

 

 

 

 

 

 

3. Να καταγράψετε τα είδη των τριγώνων ως προς τις γωνίες και να τα σχεδιάσετε.

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση