Όλες οι συνδέσεις στις ηλεκτρονικές τάξεις (η-τάξεις) eclass

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γυμνάσιο Α Μαθηματικά             https://eclass.sch.gr/courses/G579174

Γυμνάσιο Α Πληροφορική           https://eclass.sch.gr/courses/G579142

Γυμνάσιο Α Τεχνολογία                 https://eclass.sch.gr/courses/G579137

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γυμνάσιο Β Μαθηματικά             https://eclass.sch.gr/courses/G579175

Γυμνάσιο Β Πληροφορική            https://eclass.sch.gr/courses/G579119

Γυμνάσιο Β Τεχνολογία                 https://eclass.sch.gr/courses/G579140

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γυμνάσιο Γ Πληροφορική            https://eclass.sch.gr/courses/G579120

Γυμνάσιο Γ Τεχνολογία                 https://eclass.sch.gr/courses/G579138

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Λύκειο Α Εφαρμογές Πληροφορικής https://eclass.sch.gr/courses/G579132