ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Ενημέρωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄  Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Ν.Κυδωνίας και του 1ου Γυμνασίου Ελ.Βενιζέλου, καθώς και  της Α΄ Λυκείου του ΕΠΑΛ Βρυσών:

Για την έγκυρη εγγραφή σας στο σχολείο, χρειάζεται να προσκομίσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή/Μαθήτριας (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ. Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο δικαιολογητικό, ισχύει για τρία έτη, τηρείται στο Σχολείο και αντίγραφό του φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού. Το περιεχόμενο του είναι απόρρητο. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ.

Το Α.Δ.Υ.Μ. μαζί με το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης χρειάζεται να συμπληρωθεί με υπογραφή και σφραγίδα από παθολόγο ιατρό ή γενικό ιατρό, εφόσον ο μαθητής/η μαθήτρια έχει κλείσει τα 16 έτη. Στο σχολείο προσομίζεται μόνο το Α.Δ.Υ.Μ., ενώ το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης το κρατάτε στο αρχείο σας.

Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο για την ασφαλή συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στους «Αγώνες Αθλοπαιδείας», καθώς και τις λοιπές Σχολικές Αθλητικές και άλλες Δραστηριότητες και Σχολικούς Αγώνες(ενδοσχολικά, διασχολικά πρωταθλήματα, κτλ.) εκτός των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων.

Η γνωμάτευση για συμμετοχή σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου στις ενότητες (3) και (4) του Α.Δ.Υ.Μ. δεν ισχύει για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες και Πανελλήνια Πρωταθλήματα (φάσεις Α΄, Β΄ και Γ΄), ούτε για δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. , συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, χωρίς ο/η μαθητής/τρια να θεωρείται αδικαιολογήτως απών, κατόπιν σχετικής απόφασης του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

 

Παρακαλώ, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου &  Α΄ Λυκείου,  όπως να προσκομίσετε έγκαιρα στην Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής :

1.το ΑΔΥΜ με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού, καθώς και τα τηλέφωνα του γονέα/κηδεμόνα,

2.το  ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Φυσική αγωγή στο Λύκειο υπογεγραμμένο από γονέα/κηδεμόνα.

 

 

Σχολικό Έτος 2017-18

Ενημέρωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄Λυκείου:

Για την έγκυρη εγγραφή σας στο σχολείο, χρειάζεται να προσκομίσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή/Μαθήτριας (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ. Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο δικαιολογητικό, ισχύει για τρία έτη, τηρείται στο Σχολείο και αντίγραφό του φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού. Το περιεχόμενο του είναι απόρρητο. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ.

Το Α.Δ.Υ.Μ. μαζί με το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης χρειάζεται να συμπληρωθεί με υπογραφή και σφραγίδα από παθολόγο ιατρό ή γενικό ιατρό, εφόσον ο μαθητής/η μαθήτρια έχει κλείσει τα 16 έτη. Στο σχολείο προσομίζεται μόνο το Α.Δ.Υ.Μ., ενώ το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης το κρατάτε στο αρχείο σας.

Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο για την ασφαλή συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στους «Αγώνες Αθλοπαιδείας», καθώς και τις λοιπές Σχολικές Αθλητικές και άλλες Δραστηριότητες και Σχολικούς Αγώνες(ενδοσχολικά, διασχολικά πρωταθλήματα, κτλ.) εκτός των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων.

Η γνωμάτευση για συμμετοχή σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου στις ενότητες (3) και (4) του Α.Δ.Υ.Μ. δεν ισχύει για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες και Πανελλήνια Πρωταθλήματα (φάσεις Α΄, Β΄ και Γ΄), ούτε για δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, χωρίς ο/η μαθητής/τρια να θεωρείται αδικαιολογήτως απών, κατόπιν σχετικής απόφασης του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Παρακαλώ, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄Λυκείου,  όπως να προσκομίσετε :

1.το ΑΔΥΜ με υπογραφη και σφραγίδα του ιατρού, καθώς και τα τηλέφωνα του γονέα/κηδεμόνα

2.το  ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Φυσική αγωγή στο Λύκειο υπογεγραμμένο από γονέα/κηδεμόνα

 έως και την Παρασκευή 29/9/2017 στην Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Φόρμες Συμμετοχής για το Σχολικό Έτος 2017-18

Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων να συμπληρώσετε  έως και την Παρασκευή 29/9/2017 τις  παρακάτω φόρμες συμμετοχής για το σχολικό έτος 2017-18:

animated-cheerleader-image-0009

Δήλωση Συμμετοχής στο Μάθημα Φυσικής Αγωγής σχ.έτους 2017-18

Bouncing_ball soccer

Δήλωση Συμμετοχής στο Ενδοσχολικό Πρωτάθλημα σχ.έτους 2017-18

volleyball on the beach

Δηλώσεις Συμμετοχής  στους Παν/νιους Σχολικούς Αγώνες σχ.έτους 2017-18

index

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μόνο για τους μαθητές/μαθήτριες της Β΄ Λυκείου :

Δήλωση συμμετοχής για την Ερευνητική εργασία με θέμα «Διοργάνωση Διασχολικού Πρωταθλήματος» σχ.έτους 2017-18

μυς

Καλή Σχολική Χρονιά 

Η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Καλφάκη Μαρία

Σχολικό έτος 2016-17

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Παρακαλώ όπως να επιστρέψετε υπογεγραμμένο το παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο έως την Παρασκευή 23/9/2016 στην Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής:

Η Φυσική Αγωγή στο Νέο Λύκειο

 

 

img-banner-3

Δήλωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων στο μάθημα Φυσικής Αγωγής σχολ.έτους 2016-17

Επιλέξτε εδώ τις Αθλητικές Δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) Α΄ και Β΄ τετραμήνου για το σχολικό έτος 2016-17 μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016.

sport-for-all-Logo

Δηλώσεις για τον Προγραμματισμό του Ενδοσχολικού Πρωταθλήματος σχολ.έτους 2016-17

Δηλώσετε συμμετοχή εδώ μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 για να  πάρετε μέρος στα Ενδοσχολικά Πρωταθλήματα του Λυκείου. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΜΟΝΑΧΑ σε ΕΝΑ ομαδικό άθλημα ή σε ΕΝΑ ατομικό άθλημα ή σε μία οργανωτική επιτροπή ΕΝΟΣ αθληματος ή σε ΜΙΑ επιτροπή διαιτητών.

Εύχομαι Καλή Σχολική Χρονιά σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθήνας

Η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Καλφάκη Μαρία

posterblogphysed

 

 

 

Σχολικό έτος 2015-16:

Δήλωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων στο μάθημα Φυσικής Αγωγής σχολ.έτους 2015-16 (εδώ)

Επιλέξτε τις Αθλητικές Δραστηριότητες στις οποίες επιθυμείτε να συμμετέχετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) για το σχολικό έτος 2015-16 μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 για να ενταχθείτε στις ομάδες Φ.Α. του Α΄ και Β΄ τετραμήνου (είναι υποχρεωτικό στο Β΄τετράμηνο να αλλάξετε το ομαδικό και το ατομικό άθλημα Α΄ τετραμήνου)

Προγραμματισμός Αθλητικών Δραστηριοτήτων Ενδοσχολικού Πρωταθλήματος σχολ.έτους 2015-16 (εδώ)

Δηλώσετε συμμετοχή στις Αθλητικές Δραστηριότητες για το σχολικό έτος 2015-16 μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 για να μπορείτε να πάρετε μέρος στα Ενδοσχολικά & Διασχολικά Πρωταθλήματα του Λυκείου. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε ΕΝΑ ομαδικό άθλημα, σε ΕΝΑ ατομικό άθλημα, σε μία οργανωτική επιτροπή ΕΝΟΣ αθληματος και σε ΜΙΑ επιτροπή διαιτητών.

Νέα  Προγράμματα Σπουδών, Νομοθεσία και Εγκύκλιοι Φυσικής Αγωγής

New-03-june

 

Σχολικό έτος 2014-15:

Weight_lifter_2

 1. Δηλώσεις Συμμετοχής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχ.έτους 2014-15 (Αποτελέσματα – Τελευταία ενημέρωση 3/10/2014)

Σχολικό έτος 2013-14:

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β’  ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14:

1)      Πιλοτική εφαρμογή Μοντέλου Αθλητικής Παιδείας-Παιχνιδιών και των Στιλ Διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής (2ο & 9o στιλ διδασκαλίας με φύλλα κριτηρίων-Mosston Muska) στα τμήματα:

i)

 • Β4,
 • Γ1,
 • Γ2,
 • Γ3

 

Πιλοτική εφαρμογή του 1ου Στιλ Διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής (Mosston Muska) & των Δεξιοτήτων Αυτορρύθμισης στα τμήματα:

 1. Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Αξιολόγησης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής Α΄ τετράμηνο σχολ.έτος 2013-14
 2. Οδηγός Αναλυτικού προγράμματος φυσικής Αγωγής στο Λύκειο
 3. Εγκύκλιος 139610/Γ2/1-10-2013 : Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχ.έτους 2013-14
 4. ΦΕΚ 2121/28.08.2013 Υ.Α. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 5. Προγραμματισμός Φ.Α. – Α ΄ Τετράμηνο 2013-14
 6. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Φ.Α.  Α ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
 7. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/Μαθήτριας
 8. Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για Α.ΔΥ.

10. Εισαγωγικό μάθημα Φ.Α.  σχ.έτους 2013-14

11. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Φ.Α. σχ.έτους 2013-14

Σχολικό έτος 2012-13:

Εισαγωγικό μάθημα Φ.Α. σχολικού έτους 2012-13:  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Φ.Α.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Πρόσφατα άρθρα

Αρχείο

Οκτώβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Translate

Τι είναι η γνώση?

Knowledge is power

Brain Gymnastics – Σκακιστική άσκηση

logo5

logo5


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων