Συνάντηση Επιτροπών Ενδοσχολικού Πρωταθλήματος σχ.έτους 2015-16

Νοέ 201525

Η πρώτη συνάντηση των Επιτροπών για τη Διοργάνωση του Ενδοσχολικού Πρωταθλήματος σχ. ετους 2015-16  για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκεύη 27.11.2015 στο γραφείο Φυσικής Αγωγής (υπόγειο) ως εξής:

2ο Διάλειμμα: Οργανωτική και Εκτελεστική Επιτροπή Αγώνων

Παρακαλούνται οι παρακάτω Μαθητές και οι Μαθήτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην οργάνωση των αγώνων να προσέλθουν έγκαιρα στη συνάντηση:

3ο Διάλειμμα: Επιτροπή Διαιτησίας Αγώνων

Παρακαλούνται οι παρακάτω  Μαθητές και οι Μαθήτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή για τη διαιτησία των αγώνων να προσέλθουν έγκαιρα στη συνάντηση:

Δείτε παρακάτω τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες :

Επιτροπή Διαιτησίας:

  • Διαιτητές: διαιτητεύουν τους αγώνες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κάθε αθλήματος και συνεργάζονται με την Ελλανόδικο Επιτροπή, τους κριτές/επόπτες/σημειωτές και τη γραμματεία των αγώνων (χρονομέτρη, υπέυθυνο φύλλο αγώνων, υπεύθυνο οργαντικής επιτροπής).
  • Υπεύθυνος Έφορος Αγώνα: είναι
  • Ελλανόδικος Επιτροπή: αποτελείται από πέντε άτομα: τους δύο αρχηγούς των ομάδων, τον Υπεύθυνο ‘Εφορο Αγώνα που έχει ορίσει η οργανωτική επιτροπή ανά αγώνα και άθλημα, τον Υπεύθυνο Σημειωτή για το φύλλο αγώνος στη γραμματεία του αγώνα, την υπεύθυνη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Μαρία Καλφάκη ή τον/την αναπληρωτή/αναπληρώτρια καθηγητή/καθηγήτρια σε περίπτωση απουσίας της, που είναι και ο πρόεδρος της Ελλανόδικου Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου είναι καθοριστική. Ασχολούνται με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της διαιτησίας και της εκτελεστικής επιτροπής κατά τη διάρκεια των αγώνων, παρατηρούν και καταγράφουν την εξέλιξη των αγώνων και επιπλέον εκδικάζουν τυχόν ενστάσεις. Επίσης, αποφασίζει για την αλλαγή ή την ακύρωση ενός αγώνα λόγω άσχημων εξωτερικών συνθηκών, καθορίζει τις διορθώσεις στους χρόνους αν χρειάζεται να γίνουν, ακυρώνει τον αγώνα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε περίπτωση αναβολής του αγώνα καθορίζει την επανάληψή του. Τέλος, αποφασίζει για όλα τα θέματα που προέκυψαν και δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα και πριν αποφασίσει για κάποια τιμωρία αθλητή ή ομάδας, ο αθλητής ή ο υπεύθυνος της ομάδας (και μόνο αυτός/αυτή/αυτοί) έχει το δικαίωμα να απολογηθεί αν αυτό ζητηθεί εκγαίρως από την πλευρά του.
  • Κριτές Αγώνων/ Επόπτες γραμμών: είναι βοηθός του διαιτητή και ελέγχει αν η μπάλλα περάσει από τις γραμμές στο ποδόσφαιρο και την πετοσφαίριση, ποια ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλλα, τα οφσάιντ στο ποδσφαιρό και τυχόν παραβάσεις που λόγω θέσης δεν μπορεί να παρατηρήσει ο διαιτητής του αγώνα.

Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων :

 • Υπεύθυνοι Προκήρυξης Αγώνων & Κλήρωσης: ετοιμάζουν την προκήρυξη των αγώνων, κοινοποιούν τους κανονισμούς κατά άθλημα στον πίνακα ανακοινώσεων, ενημερώνουν τους αρχηγούς των ομάδων για να μπορέσουν να είναι παρόντες/παρούσες στην κλήρωση και για τον προγραμματισμό των αγώνων ή τις τυχόν αλλαγές στον προγραμματισμό.
 • Υπεύθυνοι Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγώνων: επιθεωρούν την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων και διευθετούν την ελεύθερη χρήση τους για την προθέρμασνη και την προετοιμασία των ομάδων/ατόμων που έχουν αγώνα. Σε αγώνες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, λαμβάνουν μέτρα ώστε οι θεατές να μην ενοχλούν την έκβαση του αγώνα και να μην εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο.
 • Υπεύθυνοι Λογότυπου Αγώνων: φτιάχνουν το λογότυπο των ενδοσχολικών αγώνων για το σχολικό έτος 2015-16.
 • Υπεύθυνοι διοργάνωσης τελετής λήξης : οργανώνουν την τελετή λήξης και την απονομή των διπλωμάτων ή των αναμνηστικών ανά άθλημα.
 • Υπεύθυνοι διπλωμάτων και προσκλήσεων: φτιάχνουν και εκτυπώνουν τις τυχόν προσκλήσεις και τα διπλώματα των αγώνων ανά άθλημα.
 • Υπεύθυνοι Χορηγιών:  είναι υπεύθυνοι για την εύρεση χορηγιών για το Ενδοσχολικό Πρωτάθλημα με στόχο την αγορά αθλητικού υλικού (εάν χρειάζεται) κτλ. και συνεργάζονται με τους υπεύθυνους για την εκτύπωση των αφισών, των βεβαιώσεων συμμετοχής, κτλ.
 • Υπεύθυνοι Αφίσας Αγώνων: φτιάχνουν την αφίσα των αγώνων ανά άθλημα, την αφίσα για τους τελικούς αγώνας ανάάθλημα και την αφίσα για την τελετή λήξης.
 • Υπεύθυνοι Επικοινωνίας : ενημερώνουν όλη τη σχολική κοινότητα για τα αποτελέσματα των αγώνων και τα αναρτούν δακτυλογραφημένα στον πίνακα ανακοινώσεων ανά άθλημα ή τις τυχόν αναβολές και αλλαγές κάθε εβδομάδα.
 • Υπεύθυνοι στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων αγώνων: μαζεύουν όλα τα στατιστικά δεδομένα και στοιχεία των αγώνων και στο τέλος πραγματοποιούν στατιστική ανάλυση όλων των δεδομένων ανά άθλημα με στόχο να τα προσκομίσουν στους υπεύθυνους παρουσίασης του Ενδοσχολικού Πρωταθλήματος.
 • Υπεύθυνοι Φωτογράφισης:κρατούν φωτογραφικό υλικό από τους αγώνες ανά άθλημα κατόπιν άδειας από τους γονείς των μαθητών/αθλητών και των μαθητριών/αθλητριών και το παραδίδουν μετά από σχετική επεξεργασία στους υπεύθυνους της τελικής παρουσίασης του Ενδοσχολικού Πωρατθλήματος.
 • Υπεύθυνοι τελικής παρουσίασης Ενδοσχολικού Πρωταθλήματος:   αφού πάρουν τα αποτελέσματα και τα στατιστικά των αγώνων, φτιάχνουν σε μορφή power point ή άλλη μορφή (πχ.video) και παρουσιάζουν το Ενδοσχολικό πρωτάθλημα κατά την τελετή λήψης των αγώνων.

Εκτελεστική Επιτροπή Αγώνων / Γραμματεία Αγώνων:

 • Υπεύθυνοι Σημειωτές Φύλλων Αγώνων: συμπληρώνουν το φύλλο αγώνων ανά άθλημα και συτνεργάζονται στενά με τους υπεύθυνους του χρονομέτρου, τους διατητές/κριτές/επόπτες/βοηθούς διαιτητών, τους υπεύθυνους διαπίστευσης των αθλητών/αθλητριών και των θεατών. Επιλέον, συμμετέχουν στην Ελλανόδικο Επιτροπή για τον αγώνα στον οποίο συμμετείχαν ως γραμματεία.
 • Υπεύθυνοι χρονόμετρου: κρατούν τον οριζόμενο χρόνο για κάθε αγώνα και ενημερώνουν τους διαιτητές και τους υπεύθυνους σημειωτές των φύλλων αγώνων για τον χρόνο των φάουλ.
 • Υπεύθυνοι αθλητικού υλικού: φέρουν και φυλάσσουν  το αθλητικό υλικό ανά άθλημα και αγώνα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα.
 • Υπεύθυνοι διαπίστευσης αθλητών/αθλητριών: καταγράφουν  και ελέγχουν αν οι αθλητές/αθλήτριες που συμμετέχουν σε κάθε ομάδα ανά άθλημα είναι οι εγγεγραμμένοι ανά ομάδα.
 • Υπεύθυνοι θεατών: καταγράφουν και ελέγχουν εάν οι θεατές ενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο την διεξαγωγή των αγώνων και εισηγούνται ποινές στην Ελλανόδικο Επιτροπή ή επαίνους
 • Υπεύθυνοι Πρώτων Βοηθειών:

Περισσότερες πληροφορίες : https://blogs.sch.gr/mkalfaki/?page_id=83

από κάτω από: Ενδοσχολικά Πρωταθλήματα, Φυσική Αγωγή, Φυσική Αγωγή| | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνάντηση Επιτροπών Ενδοσχολικού Πρωταθλήματος σχ.έτους 2015-16    

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Πρόσφατα άρθρα

Αρχείο

Οκτώβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Translate

Τι είναι η γνώση?

Knowledge is power

Brain Gymnastics – Σκακιστική άσκηση

logo5

logo5


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων