ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ_ΤΖΗΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)

 

Σενάριο ιστορίας Γ Γυμνασίου

« Στη δίνη των Βαλκανικών πολέμων»

                                        (1912-1913)

 

 

Δημιουργός: Τζήκα Ευαγγελία

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 

Τάξη: Γ Γυμνασίου

Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Κεφάλαια διδασκαλίας: 29 (Οι βαλκανικοί πόλεμοι), 30 (Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους), αλλά και τα αντίστοιχα κεφάλαια από την ιστορία της Γ Λυκείου

Σχολείο υλοποίησης: 1ο Γυμνάσιο Ν. Μουδανιών

Αριθμός μαθητών: 20

Απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας: 6 ώρες

Διδακτικά αντικείμενα: Το σενάριο αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας στο μάθημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας με τη χρήση των ΤΠΕ. Ως παράλληλα εμπλεκόμενα γνωστικά πεδία μπορούν να χρησιμοποιηθούν η Νεοελληνική Λογοτεχνία, τα Εικαστικά, η Μουσική και η Τοπική Ιστορία.

Προϋποθέσεις υλοποίησης:

 • η ύπαρξη διαθέσιμου εργαστηρίου πληροφορικής
 • η εξοικείωση των μαθητών και εκπαιδευτικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 • η εξοικείωση των μαθητών με ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Το σενάριο αυτό αναφέρεται σε δύο κεφάλαια του βιβλίου της Γ Γυμνασίου και ενσωματώνει και στοιχεία από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Κεντρική του ιδέα είναι η εμβάθυνση των μαθητών στα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με τους Βαλκανικούς πολέμους και η προσέγγισή τους με τρόπο βιωματικό. Βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του σεναρίου είναι το Διαδίκτυο, αλλά και η γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με συγκεκριμένα λογισμικά.

Για την υλοποίηση του σεναρίου δημιουργήθηκαν τέσσερα φύλλα εργασίας. Κάθε φύλλο περιλαμβάνει τρεις βασικές δεξιότητες.  Με την  πρώτη δραστηριότητα ελέγχονται οι γνώσεις των μαθητών. Έτσι η ομάδα των Μουσικών εστιάζει στον Α Βαλκανικό πόλεμο, η δεύτερη στο Β Βαλκανικό, η τρίτη στα αποτελέσματα των πολέμων και η τέταρτη στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη δραστηριότητα αξιοποιεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών και φέρνει τους μαθητές σε επαφή με συγκεκριμένα λογισμικά. Η τρίτη δραστηριότητα αποτελεί στην ουσία την προέκταση του σεναρίου και τη σύνδεση των ιστορικών γεγονότων με άλλες γνωστικές περιοχές. Επομένως, το πρώτο φύλλο προσεγγίζει το θέμα των Βαλκανικών πολέμων από τη μουσική σκοπιά. Οι μαθητές διερευνούν τα τραγούδια και τους στίχους της εποχής. Η δεύτερη ομάδα συγκεντρώνει τις γελοιογραφίες και λιθογραφίες της εποχής και δημιουργεί το δικό της σκίτσο. Η τρίτη ομάδα ερευνά το θέμα στη λογοτεχνία μέσα από την επικαιρική ποίηση του Λ. Μαβίλη, ενώ η τέταρτη ομάδα διαβάζει αυθεντικά γράμματα Ελλήνων στρατιωτών και παράγει το δικό της. Γενικά, η παραγωγή λόγου από την πλευρά των ομάδων κρίθηκε απαραίτητη και για αυτό συμπεριλήφθηκαν σχετικές ασκήσεις.

Γ) ΕΡΓΑΛΕΙΑ

» Σχολικό εγχειρίδιο: Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία, Γ Γυμνασίου

» Η/Υ

» Φυλλομετρητής (Διαδίκτυο)

» Μηχανές αναζήτησης

» Φύλλα εργασίας

» Λογισμικά: Wordle, Cmap, Timerime, Glogster, Photostory, Word, Toondoo

» Προτεινόμενες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο:

 

http://www.parliament.gr/1912/html/mm.html

 

http://www.youtube.com/watch?v=WGt7F78AcfU

 

http://www.fhw.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/05.html

 

 http://www.youtube.com/watch?v=jQHhfh_trcw

 

Δ. ΣΤΟΧΟΙ

 

1) Γνωστικοί

 • να γνωρίσουν οι μαθητές τα κυριότερα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων και την έκβασή τους.
 • να γνωρίσουν και να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων.
 • να κατανοήσουν τις νέες δυνατότητες που διέθετε πλέον η χώρα, αλλά και τα νέα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει.
 • να εκτιμήσουν τους αγώνες και τις επιδιώξεις του ελληνικού λαού στην προσπάθεια αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων.
 • να γνωρίσουν ειδικότερα τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ενσωμάτωση της πόλης στον ελληνικό κορμό και να αντιληφτούν το χαρακτήρα της πόλης, «χωνευτήρι των λαών».

 

2) Δεξιοτήτων

 • να ασκηθούν οι μαθητές στην οργάνωση ομάδων έρευνας-παρουσίασης. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας στα πλαίσια της ομάδας και στην κατανομή επιμέρους θεμάτων (ομαδοσυνεργατική μέθοδος ή μέθοδος project).
 • να έρθουν σε επαφή με πρωτότυπα ιστορικά έγγραφα και να αναλάβουν το ρόλο του ιστορικού.
 • να ασκηθούν στη χρησιμοποίηση ποικίλων πηγών έρευνας.
 • να αποκτήσουν κριτική ικανότητα κατά την επεξεργασία ιστορικοπολιτικών αρχείων και να αναπτύξουν ιστορική συνείδηση.
 • να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • να ασκηθούν στη χρήση πολυτροπικών κειμένων και να κατανοήσουν τη σημασία της εικόνας ως πηγή πληροφόρησης.

3) Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών

 • να ασκηθούν οι μαθητές στην περιήγηση στο Διαδίκτυο και στον εντοπισμό πληροφοριών.
 • στην κατασκευή συννεφόλεξου Wordle.
 • στην κατασκευή εννοιολογικού χάρτη Cmap.
 • στην κατασκευή χρονογραμμής Timerime.
 • στην κατασκευή πολυμεσικής αφίσας Glogster.
 • στη δημιουργία παρουσίασης εργασίας με το λογισμικό Photostory.
 • στη δημιουργία κόμικς Toondoo
 • να αντιληφθούν οι μαθητές τις δυνατότητες του ψηφιακού γραμματισμού αναπτύσσοντας παράλληλα δημιουργικό πνεύμα.

Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Αφορμή-αφετηρία του σεναρίου θα μπορούσε να είναι η διαδικτυακή προβολή στην τάξη των εκθεμάτων του Μουσείο Βαλκανικών πολέμων για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Ακολουθεί ανακοίνωση του θέματος από το διδάσκοντα, συζήτηση στην τάξη και προετοιμασία των ομάδων.

 

Α ΦΑΣΗ

Οι μαθητές κατανέμονται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Ο διδάσκων φροντίζει για τη σωστή κατανομή, ώστε σε κάθε ομάδα να συμπεριλαμβάνεται ένα μέλος εξοικειωμένο με το Διαδίκτυο και τη χρήση λογισμικών. Η σύνθεση των ομάδων είναι ανομοιογενής ως προς τις επιδόσεις των μαθητών, το φύλο και την εθνικότητά τους, προκειμένου ο επιμερισμός των εργασιών να δώσει ακόμη και στους αδύνατους μαθητές τη δυνατότητα προβολής μέσα στην τάξη και να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα. Κάθε ομάδα θα έχει ένα χαρακτηριστικό όνομα, που θα προσδιορίζει το ρόλο της στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι ορίζουμε τις εξής ομάδες:

 

ΟΜΑΔΕΣ                                     

 1. ΜΟΥΣΙΚΟΙ

                        

 1. ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

 

 1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

 

 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

 

Β ΦΑΣΗ

Πραγματοποιείται στο εργαστήρι πληροφορικής. Γίνεται από το διδάσκοντα γνωριμία των μαθητών με τα συγκεκριμένα λογισμικά που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας. Έτσι οι ομάδες εξοικειώνονται με τα λογισμικά:  Wordle, Cmap, Timerime, Glogster, Photostory,  Toondoo.

Στην αρχή οι μαθητές καταρτίζουν σχέδιο καθηκόντων με βάση τις δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας. Για τυχόν διευκρινίσεις ζητούν την παρέμβαση του καθηγητή. Ορίζεται επίσης μαθητής-σύνδεσμος μεταξύ των ομάδων για την καλύτερη μεταξύ τους ανταλλαγή στοιχείων. Κάθε ομάδα ορίζει τον υπεύθυνό της. Οι ομάδες ψάχνουν και συγκεντρώνουν το υλικό τους από τις συγκεκριμένες πηγές που ορίζουμε.

Γ ΦΑΣΗ

Κάθε ομάδα με τον αντιπρόσωπό της παρουσιάζει τα αποτελέσματά της δουλειάς της μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, που οριοθετείται από το διδάσκοντα. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει στο εργαστήρι πληροφορικής ή στην αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση διαδραστικού πίνακα ή βιντεοπροβολέα. Ακολουθεί συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομάδων.

Δ ΦΑΣΗ

Είναι η φάση της αυτοαξιολόγησης. Η φάση αυτή σημαντική γα την αποφυγή λαθών και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Ο εκπαιδευτικός συνοψίζει και συνδέει με τα περιεχόμενα του σχολικού βιβλίου. Τέλος, αναθέτει εργασίες για το σπίτι.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 

» καθοδηγεί και υποστηρίζει

» αποσαφηνίζει

» ζητά και παρέχει διευκρινίσεις

» ενθαρρύνει

» συντονίζει

» φροντίζει να τηρούνται οι προβλεπόμενοι χρόνοι

» επιλύει τυχόν προβλήματα

«συνοψίζει

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

» αποδοχή κανόνων καλής συνεργασίας

» ανάπτυξη διαλόγου

» αλληλοϋποστήριξη για την αποτελεσματικότερη επίτευξη μιας δραστηριότητας

» συγγραφική απόπειρα

» ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος.

ΣΤ.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Η αξιολόγηση της εργασίας των ομάδων θα γίνει από τον καθηγητή, ως προς δύο παραμέτρους: α) την επιτυχία των επιδιωκόμενων στόχων και β) τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας μέσα στα συνεργατικά πλαίσια. Η αξιολόγηση των μαθητών από τον καθηγητή, γίνεται ατομικά και ομαδικά. Αρχικά, η αξιολόγηση του μαθητή είναι διαμορφωτική και περιορίζεται στην επίβλεψη της ομάδας από το διδάσκοντα και στο διακριτικό έλεγχο. Η  τελική βαθμολογία του μαθητή εξάγεται ως μέσος όρος από τον συνυπολογισμό  της ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή στην εργασία της ομάδας και αφετέρου από τη συνολική αξιολόγηση της εργασίας που παρουσιάστηκε. Θετικά αξιολογούνται η επιτυχημένη αναζήτηση και επιλογή της πληροφορίας, η σύνθεση τεκμηριωμένου ιστορικού κειμένου, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η επιτυχής παρουσίασή τους στην τάξη.

Η επιτυχία του συγκεκριμένου σεναρίου εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους:

Α) επίτευξη όλων των παραπάνω διατυπωμένων στόχων του σεναρίου.

Β) τήρηση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Γ) αξιοποίηση  στο μέγιστο δυνατό βαθμό των νέων τεχνολογιών.

Δ) ενίσχυση της ομαδικής, συνεργατικής και ενεργητικής μάθησης.

Ε) διευκόλυνση της διαθεματικότητας και της συσχέτισης με άλλες γνωστικές περιοχές.

Στ) ευχαρίστηση των μαθητών από την όλη διαδικασία και αποκομιδή χρήσιμων γνώσεων.

Επιπλέον τίθενται και ορισμένα πρακτικά προβλήματα που η προσπέλασή  τους

είναι βασική για την υλοποίηση του σεναρίου. Αυτά είναι:

Α) η ύπαρξη διαθέσιμου εργαστηρίου πληροφορικής.

Β) ο βαθμός εξοικείωσης μαθητών και εκπαιδευτικών με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία.

Ζ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 

Το συγκεκριμένο σενάριο κάνει άνοιγμα και προς άλλα γνωστικά αντικείμενα. Και στα τέσσερα φύλλα εργασίας υπάρχουν ενσωματωμένες δραστηριότητες που διευρύνουν τους μαθησιακούς ορίζοντες και προκαλούν τη διαθεματικότητα. Έτσι, στο πρώτο φύλλο εργασίας ζητείται από τους μαθητές η δημιουργία μουσικής λίστας, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη συνεργασία του καθηγητή της μουσικής. Στο δεύτερο φύλλο για τη δημιουργία της γελοιογραφίας θα μπορούσε να ζητηθεί η συνδρομή του καθηγητή  των εικαστικών. Τέλος, για τις λογοτεχνικές και τις εξειδικευμένες ιστορικές γνώσεις που ζητούνται στο τρίτο και το τέταρτο φύλλο εργασίας αντίστοιχα, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με ειδικευμένο φιλόλογο.

Επειδή, όμως το θέμα είναι ανεξάντλητο και θα μπορούσε να ειδωθεί από πολλές οπτικές πλευρές, μια ακόμη προτεινόμενη επέκταση του σεναρίου θα μπορούσε να είναι και η ανάγνωση από τις ομάδες εργασίας λογοτεχνικών βιβλίων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίοδο. Ενδεικτικά, αναφέρω τα έργα της Πηνελόπης Δέλτα, που περιγράφουν τα γεγονότα της περιόδου και συμπληρώνουν την εικόνα της εποχής. Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι και η διερεύνηση από τις ομάδες των σχετικών αναφορών που υπάρχουν στην πεζογραφία του Σ. Μυριβήλη και στην ποίηση του Α. Σικελιανού.

Τέλος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτρέψει τους μαθητές να αναλογιστούν άλλους πολέμους στην περιοχή των Βαλκανίων που συγκλόνισαν τους τοπικούς πληθυσμούς και προκάλεσαν ριζικές ανακατατάξεις και διαφοροποίηση των βαλκανικών συνόρων. Οι αναμενόμενες απαντήσεις των μαθητών θα περιστραφούν λογικά γύρω από τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α (ΜΟΥΣΙΚΟΙ)

 

 1. Να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού http://www.fhw.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/05.html
 2. Πατήστε Γεγονότα«Α Βαλκανικός πόλεμος. Διαβάστε τα ιστορικά γεγονότα της εποχής και συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται.

 

Α Βαλκανικός πόλεμος

 

Πότε; ………………………………………………………………………………….

Αντίπαλες πλευρές:……………………………………………………………………

Αφορμή:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ποιες πόλεις απελευθερώθηκαν από τους Έλληνες; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Οι επιτυχίες του ελληνικού ναυτικού : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Με ποια συνθήκη έληξε ο Α Βαλκανικός πόλεμος και τι προέβλεπε;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Να ετοιμάσετε ένα συννεφόλεξο με το πρόγραμμα Wordle, όπου θα αναφέρετε τις εμπλεκόμενες στους Βαλκανικούς πολέμους χώρες. Αφού επεξεργαστείτε την εργασία σας καταλλήλως, να την αποθηκεύσετε σε φάκελο με τον τίτλο «Βαλκανικοί πόλεμοι» στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ.
 1. Η Βουλή των Ελλήνων έχει εκδώσει τη μουσική συλλογή «Πολεμούσαμε και τραγουδούσαμε» που περιέχει τραγούδια των Βαλκανικών πολέμων. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι «Του Πολέμου τα βάσανα». Να μεταβείτε στον ιστότοπο http://www.youtube.com/watch?v=jQHhfh_trcw να ακούσετε το τραγούδι και να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

Α) Για ποιο λόγο γράφτηκε το τραγούδι αυτό;

Β) Ποια συναισθήματα και προσδοκίες των Ελλήνων στρατιωτών καταγράφονται στο τραγούδι;

Γ) Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο και άλλα τραγούδια των Βαλκανικών πολέμων και να ετοιμάσετε μια προτεινόμενη λίστα.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β (ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ)

 1. Αφού παρακολουθήσετε βίντεο σχετικό με τον Β Βαλκανικό πόλεμο στη διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=WGt7F78AcfU να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

Α) Με ποια χώρα η Ελλάδα σύναψε συμμαχία κατά το Β Βαλκανικό πόλεμο;

 • Βοσνία
 • Σερβία
 • Οθωμανική αυτοκρατορία
 • Βουλγαρία

Β) Ποιος ήταν ο αρχηγός του ελληνικού στρατού;

 • Γεώργιος Α
 • Κωνσταντίνος
 • Ε. Βενιζέλος
 • Π. Κουντουριώτης

Γ) Να βάλετε σε χρονική σειρά τις πόλεις που απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό ξεκινώντας από αυτή που απελευθερώθηκε πρώτη : Σέρρες, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή

Δ) Με βάση όσα ακούσατε στο βίντεο να γράψετε ένα κείμενο στον ηλεκτρονικό κειμενογράφο, στο οποίο θα καταγράφετε τις συνέπειες για την Ελλάδα του Β Βαλκανικού πολέμου. Να επεξεργαστείτε το κείμενο καταλλήλως και να το αποστείλετε στην προσωπική μου διεύθυνση.

 1. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Cmap να ετοιμάσετε έναν εννοιολογικό χάρτη τοποθετώντας στο κέντρο τον τίτλο « Τα σημαντικότερα γεγονότα του Β Βαλκανικού πολέμου». Για την εργασία αυτή να αντλήστε πληροφορίες και από το σχολικό βιβλίο. Στη συνέχεια να αναρτήσετε την εργασία σας στο blog της τάξης.
 1. Αφού συγκεντρώσετε από το Διαδίκτυο γελοιογραφίες και λιθογραφίες για τους Βαλκανικούς πολέμους με τη βοήθεια του λογισμικού Photostory να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

Α) Να τις ταξινομήσετε χρονικά,

Β) Να τις επεξεργαστείτε και να προσθέσετε σε αυτές σχόλια.

Γ) Στη συνέχεια να ετοιμάσετε και εσείς μια γελοιογραφία με τη βοήθεια του λογισμικού Toondoo με θέμα: «Το δυσκολότερο πρόβλημα-ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μου σήμερα»

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ)

 1. Αφού διαβάσετε και ερμηνεύσετε τον παρακάτω πίνακα, να καταγράψετε τις εδαφικές και πληθυσμιακές αλλαγές που συνέβησαν στην Ελλάδα μετά τη λήξη των βαλκανικών πολέμων. Παράλληλα να ετοιμάσετε και δύο στήλες. Στην πρώτη θα καταγράψετε τα οφέλη για την Ελλάδα από τους Βαλκανικούς πολέμους και στη δεύτερη τα προβλήματα που προέκυψαν από την ένταξη των Νέων Χωρών στον ελληνικό κορμό

 

  έτος έκταση πληθυσμός
Ελλάδα 1907 63.211 2.631.952
Ελλάδα 1913 120.308 4.718.221

      Πηγή: Σβολόπουλος Κ., «Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου», Ιστορία του Ελληνικού       Έθνους,Αθήνα 1978, τ.ΙΔ΄, σ. 354

 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Timerime να ετοιμάσετε ένα χρονολόγιο των σημαντικότερων γεγονότων των Βαλκανικών πολέμων (1912-1913). Μπορείτε να εμπλουτίσετε τη χρονογραμμή και με εικόνες. Στη συνέχεια να την αναρτήσετε στο blog της τάξης.
 1. Ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης υπήρξε ένας από του μεγαλύτερους έλληνες σονετογράφους, αλλά παράλληλα και ένθερμος πατριώτης. Αφιέρωσε και θυσίασε τη ζωή του για την ελευθερία της Ελλάδας.

Α) Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο πληροφορίες για τη ζωή του ποιητή. Πώς συνδέεται με τους Βαλκανικούς πολέμους;

Β)  Να διαβάσετε τα σονέτα Νίκη και Πατρίδα. Πώς εκφράζεται το πατριωτικό αίσθημα μέσα από τα ποιήματα;

Γ) Να αναλογιστείτε και άλλες περιπτώσεις πνευματικών ανθρώπων που συμμετείχαν στις ιστορικές εξελίξεις της εποχής τους. Καταγράψτε τις απαντήσεις σε ένα αρχείο Word.

ΠΑΤΡΙΔΑ

Πάλε ξυπνάει τῆς ἄνοιξης τ᾿ ἀγέρι
στὴν πλάση μυστικῆς ἀγάπης γλύκα,
σε νύφ᾿ ἡ γῆ, πὄχει ἄμετρα ἄνθη προίκα,
λάμπει ἐνῶ σβηέται τῆς αὐγῆς τ᾿ ἀστέρι.

Πεταλοῦδες πετοῦν ταίρι μὲ ταίρι,
ἐδῶ βουίζει μέλισσα, ἐκεῖ σφήκα·
τὴ φύση στὴν καλή της ὥρα ἐβρῆκα,
λαχταρίζει ἡ ζωὴ σ᾿ ὅλα τὰ μέρη.

Κάθε μοσχοβολιὰ καὶ κάθε χρῶμα,
κάθε πουλιοῦ κελάηδημα ξυπνάει
πόθο στὰ φυλλοκάρδια μου κι ἐλπίδα

νὰ σοῦ ξαναφιλήσω τ᾿ ἅγιο χῶμα,
νὰ ξαναϊδῶ καὶ τὸ δικό σου Μάη,
ὄμορφή μου, καλή, γλυκειὰ πατρίδα.

 

NIKH

 

Εβρέθηκ΄ ένα ατίμητο βλησίδι!

Τώρα που οι αρχαίοι ξανάζησαν αγώνες,

που της Πατρίδας δίνουν ζωογόνες

φλόγες αντριάς, πολεμικής μισίδι.

 

Του Γένους μας παμπάλαιο στολίδι,

πώλαμψε στου Ηρακλή τους ελαιώνες

έπειτ΄ από εικοσιτρείς και πάλ΄ αιώνες

ξαναστράφτουν οι Ωδές του Βακχυλίδη.

 

Σ΄ εμάς τον στέρνει τώρα η Ελλάδα Μάννα

θρίαμβου αρραβώνα στη μεγάλη Πάλη,

και το Γένος μ΄ ελπίδας θρέφει μάνα

 

που σ΄ άγιο Αγώνα θα νικήσει πάλι.

Μάννα! Τους νέους σου ήρωες να εγκωμιάσει

γεννηθήτω ποιητής που να του μοιάσει!.-

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ (ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ)

1α. Να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia πληροφορίες για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Να τις διαβάσετε προσεκτικά  και στη συνέχεια να λύσετε το σταυρόλεξο που υπάρχει αναρτημένο στο προσωπικό μου ιστολόγιο στη διεύθυνση www.evatzi.blogspot.com (φιλολογικοί προβληματισμοί). Please wait while the crossword is loaded…

1β. Ποια ήταν η σύνθεση του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης αμέσως την ενσωμάτωσή της  στον ελληνικό κορμό και ποιος ο χαρακτήρας της πόλης;  Η απάντησή σας να βασιστεί στην ερμηνεία των δύο πινάκων που ακολουθούν και της εικόνας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 28/9/1913

Εθνικότητες Άρρενα Θήλεα Σύνολον
Έλληνες 23.540 16.416 39.956
Ισραηλίτες 29.753 31.686 61.439
Οθωμανοί 22.808 23.059 45.867
Βούλγαροι 3.402 2.861 6.263
Ξένοι, λοιποί 2.495 1.869 4.364
Σύνολον 81.998 75.891 157.889

Εθνοτικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη 1870-1920

Έλληνες
Εβραίοι
Μουσουλμάνοι
Αρμένιοι
Φράγκοι
Τσιγγάνοι
Βούλγαροι

 

                                Κυριακάτικος περίπατος στη Θεσσαλονίκη

 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Glogster, να δημιουργήσετε μια πολυμεσική αφίσα για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να εμπλουτίσετε την αφίσα με εικόνες, βίντεο και ήχο από το Διαδίκτυο. Στη συνέχεια να την αναρτήσετε στο blog της τάξης.

 

 

 1. Να διαβάσετε αυθεντικά γράμματα Ελλήνων στρατιωτών από τα μέτωπα των Βαλκανικών πολέμων στη διεύθυνση της Βουλής των Ελλήνων http://www.parliament.gr/1912/html/mm.html. Στη συνέχεια να συντάξετε και εσείς μια ανάλογη επιστολή προς ένα συγγενικό σας πρόσωπο. Υποθέστε πως είστε στρατιώτης που μπαίνει θριαμβευτής στη Θεσσαλονίκη. Να περιγράψετε τα συναισθήματά σας, τις εντυπώσεις σας, αλλά και τους προβληματισμούς σας. Καταγράψτε την απάντησή σας σε μια σελίδα του ηλεκτρονικού κειμενογράφου.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων