Οδηγίες για τη διδασακαλία μαθημάτων ΓΠ και Επιλογής της Γ τάξης ΓΕΛ και Δ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ, σχ. έτος 2014-2015ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/25-08-14 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015. Συγκεκριμένα:

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

Γενικής Παιδείας

 Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ και Δ΄ Τάξη Εσπερινών ΓΕΛ

 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί το Ανθολόγιο Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου.

Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως μάθημα Γενικής Παιδείας διδάσκεται δύο (2) ώρες την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με ελεύθερη επιλογή κειμένων από τον διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί, είναι συνεχόμενο. Η επιλογή της διδακτέας ύλης θα είναι ίδια για όλα τα τμήματα της τάξης του ίδιου σχολείου, προκειμένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια του έτους θα διδαχθούν κείμενα ποιητικά και πεζά, αντιπροσωπευτικά όλων των περιόδων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, περίπου 16 για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια και 13 για τα Εσπερινά, καθώς και τα σχετικά με κάθε κείμενο γραμματολογικά στοιχεία. Ένα ή δύο κείμενα από αυτά θα πρέπει να προέρχονται από την ξένη λογοτεχνία ως αντιπροσωπευτικά δείγματα των μεγάλων κλασικών έργων. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετήσουν δύο (2) το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, διαφορετικά ο καθένας, στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, και να παρουσιάσουν στην τάξη, με συντονισμό του διδάσκοντος, σχετικές εργασίες ατομικές ή ομαδικές αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και μέσα που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων.

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

Γ΄ Τάξη Ημερησίων και Δ΄ Τάξη Εσπερινών ΓΕΛ

 

Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γενικής Παιδείας θα διδαχθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο επί μία (1) ώρα την εβδομάδα βάσει του βιβλίου του Η. Σπυρόπουλου Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος ως εξής:

α. Από την Εισαγωγή τα κεφ. Α΄ (Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος) και Δ΄ (Το πρόβλημα της πατρότητας του Επιταφίου) θα διδαχθούν συνοπτικά (και δεν εξετάζονται στις εξετάσεις), ενώ τα κεφ. Β΄ (Ο Επιτάφιος Λόγος του 431 π.Χ.), Γ΄ (Περικλής ο Ξανθίππου) θα διδαχθούν αναλυτικά.

β. Κείμενο:

  Από το πρωτότυπο θα διδαχθούν τα κεφ.: 36, 37, 39, 40 και 41.

Από μετάφραση θα διδαχθούν τα κεφ.: 34, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46 και 47. Για τα κεφάλαια 34, 35, 43, 44, 45 και 46 θα χρησιμοποιηθεί η μετάφραση του Η. Σπυρόπουλου και βοηθητικά, κατά την κρίση του διδάσκοντος, η μετάφραση του Άγγελου Βλάχου, ενώ για τα κεφάλαια 38 και 42 θα χρησιμοποιηθεί η μετάφραση του Άγγελου Βλάχου.

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ     

Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

 

Βιβλίο: «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» των Μ.Π. Μπέγζου, Α.Ν. Παπαθανασίου

 

Η διδακτέα ύλη ορίζεται ως εξής:

1. Ο ηθικός προβληματισμός. Η χριστιανική θεώρηση της Ηθικής

2. Εντολές και δόγματα: Συνταγές σκλαβιάς ή δρόμοι ελευθερίας;

3. Η ηθική συνείδηση

4. Τα κίνητρα των πράξεων στην ηθική ζωή

5. Η ελευθερία του ανθρώπου στις επιλογές και στις πράξεις του

7. Το κοινωνικό πρόβλημα

8. Το όραμα της ειρήνης και η πραγματικότητα

10. Το ανθρώπινο σώμα

11. Τα δύο φύλα

12. Η οικογένεια

13. Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής

14. Βιοϊατρική και ηθική

16. Άρνηση και υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής

19. Η Εκκλησία και το οικολογικό πρόβλημα

 

Δ΄ Τάξη Εσπερινών ΓΕΛ    

 

Βιβλίο: «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» των Μ.Π. Μπέγζου, Α.Ν. Παπαθανασίου

 

Η διδακτέα ύλη ορίζεται ως εξής:

1. Ο ηθικός προβληματισμός. Η χριστιανική θεώρηση της Ηθικής

2. Εντολές και δόγματα: Συνταγές σκλαβιάς ή δρόμοι ελευθερίας;

3. Η ηθική συνείδηση

4. Τα κίνητρα των πράξεων στην ηθική ζωή

5. Η ελευθερία του ανθρώπου στις επιλογές και στις πράξεις του

7. Το κοινωνικό πρόβλημα

8. Το όραμα της ειρήνης και η πραγματικότητα

10. Το ανθρώπινο σώμα

11. Τα δύο φύλα

12. Η οικογένεια

13. Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής

14. Βιοϊατρική και ηθική

16. Άρνηση και υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής

19. Η Εκκλησία και το οικολογικό πρόβλημα

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

 

Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται ή την Αγγλική ή τη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική είτε ως μάθημα γενικής παιδείας είτε ως μάθημα επιλογής.

Και στις δύο κατηγορίες μαθημάτων (Γενικής Παιδείας ή Επιλογής) η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, με διαφορετική δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαινομένων κλπ. Στον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιούν το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα «εργαλείο», μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούν, για να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους που θέτουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τα οποία αποτελούν τους βασικούς οδηγούς βάσει των οποίων σχεδιάζεται το μάθημα.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανομοιογένεια όσον αφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών της Γ΄ Λυκείου που παρακολουθούν το μάθημα της ξένης γλώσσας (είτε ως μάθημα γενικής παιδείας, είτε ως μάθημα επιλογής), θα πρέπει, εκ των πραγμάτων, οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσομάθειας των εκάστοτε μαθητών τους αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

              Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

Διδακτέα ύλη από το Βιβλίο «Κοινωνιολογία» των Σ. Γεωργούλα κ.ά.:

1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία.

2. Μορφές κοινωνικής οργάνωσης – Ελληνική κοινωνία.

3. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος.

4. Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, προβλήματα και προοπτικές.

6. Εργασία, ανεργία και κοινωνικές ανισότητες.

9. Αποκλίνουσα συμπεριφορά: παραβατικότητα και εγκληματικότητα.

10. Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις.

Γλωσσάριο

Βιβλιογραφία.

Από το «Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή» ορίζονται ως διδακτέα τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα ύλη του Βιβλίου Μαθητή.

 

Μαθήματα Επιλογής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

 

Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και τις ταχύτατες αλλαγές στο χώρο των Τεχνολογιών, της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί στο Γυμνάσιο, καθώς και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, η διδασκαλία του μαθήματος θα οργανωθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον ακόλουθο πίνακα.

 

Ενότητα του ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο Μαθητή Προτεινόμενες διδακτικές ώρες Παρατηρήσεις
Ο Κόσμος της Πληροφορικής Εστιασμένη επισκόπηση των εφαρμογών της Πληροφορικής Κεφ10 3  
Πολυμέσα Κεφ11 Δεν θα διδαχθεί Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ύλης με το μάθημα «Πολυμέσα-Δίκτυα» της Γ΄ Λυκείου
Επικοινωνίες και Δίκτυα Κεφ12 8  
Διερευνώ – Δημιουργώ – Ανακαλύπτω Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, λογισμικό ανάπτυξης πολυμέσων, λογισμικό δικτύων, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα   37  
Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος Το μέλλον … Κεφ13 2  

 

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα. Να δοθεί έμφαση στη διασύνδεση των διαφόρων εννοιών με την καθημερινότητα των μαθητών και όχι σε τεχνικά θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις υπηρεσίες αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό, στην ανάπτυξη, από τους μαθητές και τις μαθήτριες, πληροφοριακών δεξιοτήτων (αναζήτηση, εύρεση, κριτική αξιολόγηση, εγκυρότητα, αποτελεσματική αξιοποίηση και σύνθεση των πληροφοριών) και την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου (σχετικά στο http://www.saferinternet.gr/), στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, στην ασφαλή διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και στη χρησιμότητα του ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισμικού. Τέλος, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σύγχρονες έννοιες και εφαρμογές, όπως είναι το Web 2.0 και οι υπηρεσίες του (π.χ. blogs, wikis, εργαλεία διαμοίρασης περιεχομένου, κοινωνική δικτύωση και ασφαλείς κανόνες κοινωνικής δικτύωσης), οι δικτυακές εφαρμογές για την κινητή τηλεφωνία (mobile internet applications) κ.ά.

 

Διδακτικές προσεγγίσεις

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και πρέπει να διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Οι τρεις ενότητες του Π.Σ. δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν σειριακά, ενώ η προτεινόμενη κατανομή του διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και τον σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών της τάξης του. Προτείνεται να εντάξει, σε όλες τις ενότητες, συνθετικές εργασίες που θα εκπονηθούν από τους μαθητές, τόσο ατομικά όσο και ομαδοσυνεργατικά.

Η θεματολογία των συνθετικών εργασιών μπορεί να αντλείται από το γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής ή/και να είναι διαθεματικές – διεπιστημονικές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς άλλων γνωστικών αντικειμένων. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας τη μέθοδο project θα πρέπει να καθοδηγεί τους μαθητές και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια της διερεύνησης θέματος, του προγραμματισμού δραστηριοτήτων, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του αποτελέσματος. Ενδεικτικά παραδείγματα συνθετικών εργασιών είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ιστολογίου της τάξης, ιστοσελίδων γενικού περιεχομένου που θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του σχολείου, ηλεκτρονικών εφημερίδων και περιοδικών, ηλεκτρονικών forum κ.ά.

Για την υλοποίηση των συνθετικών εργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό. Ενδεικτικά προτείνεται λογισμικό γενικής χρήσης (open office, gimp, audacity κ.ά.), λογισμικό δημιουργίας ιστοσελίδων (KompoZer, NVU, Joomla κ.ά.), δημιουργίας forum (SMF, Simple Machines Forum) κ.λπ. Η υλοποίηση των συνθετικών εργασιών μπορεί να υποστηριχθεί και από διαδικτυακά εργαλεία διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems), όπως το η-Τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://eclass.sch.gr), το Moodle (ελεύθερο λογισμικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) κ.ά. Τέλος, το διδακτικό πακέτο το «Ταξίδι σε ένα δίκτυο» που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου Πλειάδες του ΥΠΑΙΘ μπορεί να βοηθήσει στη θεωρητική υποστήριξη του μαθήματος.

 

      ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

Βιβλίο: «Αρχές Λογιστικής» των Α. Κοντάκου, Κ. Μαργαρώνη, Α. Ζαρίφη.

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
1.1. Ανάγκες – Αγαθά. Οικονομικοί Οργανισμοί
1.2. Οι επιχειρήσεις
1.3. Η περιουσία της επιχείρησης – Διακρίσεις της περιουσίας – Εφαρμογή
1.4. Διακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού
1.5. Εφαρμογή
1.6. Ερωτήσεις – Ασκήσεις
1.7. Έννοια και σκοποί της Λογιστικής – Εξέλιξη της Λογιστικής – Διακρίσεις της Λογιστικής – Η Λογιστική και οι άλλες επιστήμες – Ο ρόλος του λογιστή
Κεφάλαιο 2: Εμφάνιση της περιουσίας ή οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης
2.1. Γενικά
2.2. Απογραφή – Είδη απογραφής – Διαχειριστική Χρήση – Υπόδειγμα απογραφής.
2.3. Ισολογισμός – Υπόδειγμα ισολογισμού – Μορφές ισολογισμού
2.4. Ερωτήσεις – Ασκήσεις  
Κεφάλαιο 3: Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η  παρακολούθησή τους
3.1. Μεταβολές της περιουσίας – Διαδοχικοί ισολογισμοί – Ασκήσεις
3.2. Οι λογαριασμοί
3.3. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών
3.4. Ανάλυση λογιστικών γεγονότων
3.5. Παράδειγμα τήρησης λογαριασμών
3.6. Μεταφορά ενός λογαριασμού σε άλλον
3.7. Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4: Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών
4.1. Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου
4.2. Ημερολόγιο
4.3. Γενικό καθολικό
4.4. Ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού Καθολικού
4.5. Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5: Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες – Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας
5.1. Γενικά
5.2. Λογαριασμοί Ενεργητικού
5.3. Λογαριασμοί Πραγματικού Παθητικού
5.4. Λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας
5.5. Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6: Οι λογαριασμοί από οργανωτική άποψη και η διάκρισή τους κατά μέγεθος
6.1. Ανάγκη Διάκρισης
6.2. Λογαριασμοί γενικοί ή περιληπτικοί, ειδικοί ή αναλυτικοί
6.3. Πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι κτλ. Λογαριασμοί
6.4. Ο λογιστικός χειρισμός των γενικών και των ειδικών λογαριασμών
6.5. Καταστάσεις συμφωνίας ή ισοζύγια των αναλυτικών καθολικών
6.6. Εφαρμογή
6.7. Ερωτήσεις – Ασκήσεις

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ     

           Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας της Τέχνης είναι ευθύγραμμο χρονολογικά, και η γνώση της επόμενης περιόδου βασίζεται στην κατανόηση της προηγούμενης. Διδάσκονται όλα τα κεφάλαια του βιβλίου του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός κατά την κρίση του εμβαθύνει μόνο στα σημεία που θεωρεί σημαντικότερα σε σχέση με  τους διδακτικούς στόχους του ΑΠΣ και το επίπεδο των μαθητών. Η διδασκαλία συμπληρώνεται με προβολές σχετικών βιντεοταινιών και  εικόνων, επισκέψεις σε εκθέσεις και μουσεία και άλλες δραστηριότητες.

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

           Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

Κεφάλαια:

Εισαγωγή

Α. Απεικονίσεις

Α.1 Γενικά

Α.2 Κάτοψη

Α.3 Τομή

Α.4 Όψη

Αφαιρούνται τα κεφάλαια Α.5 Αξονομετρικό και Α.6 Προοπτικό

Β. Σύμβολα και άλλα σχεδιαστικά στοιχεία

Β.1 Επίπλωση-εξοπλισμός χώρων κατοικίας

Β.2 Συμβολισμοί υλικών

Β.3 Ενδείξεις

Β.4 Στοιχεία περιβάλλοντος

Β.5 Ασκήσεις

Αφαιρείται το κεφάλαιο Γ

Δ. Σχεδιαστικά θέματα

 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ   

              Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

 

1. Το Μηχανολογικό Σχέδιο (Γενικά Στοιχεία, Σκαρίφημα, Όψεις και Τομές)

2. Το Σχέδιο των Οικοδομικών Έργων (Διαστασιολόγηση, Υπομνήματα, Συμβολισμοί και Σημάνσεις)

3. Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο (Γενικά Στοιχεία, Είδη Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Σχεδίου, Συμβολισμοί και Σημάνσεις, Εφαρμογές)

4. Εφαρμογές του Η/Υ (Ο Η/Υ και το Τεχνικό Σχέδιο, Χρήση του Η/Υ στην Τεχνική Σύνδεση).

      

 

   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

      Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

Ο διδάσκων οργανώνει (από κοινού με τους μαθητές) την ύλη που θα διδάξει. Η ύλη που θα επιλεγεί, όχι λιγότερη από 100 σελίδες, θα πρέπει να περιέχει θέματα και από τις 3 ενότητες του βιβλίου.

 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΔΙΚΤΥΑ    

           Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

 

Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, καθώς και των άλλων μαθημάτων Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου η διδασκαλία του μαθήματος θα οργανωθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον ακόλουθο πίνακα.

Ενότητα του ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο Μαθητή Προτεινόμενες διδακτικές ώρες Παρατηρήσεις
1. Πολυμέσα Ο Κόσμος των πολυμέσων      
Εισαγωγή στα πολυμέσα

 

Κεφ. 1 4  
Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων

 

Κεφ. 2 2  
Λογισμικό συγγραφής πολυμέσων Κεφ. 3 2  
Ανάλυση – Σχεδίαση εφαρμογής πολυμέσων      
Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων Κεφ. 4 18  
Σχεδιασμός του περιβάλλοντος διεπαφής Κεφ. 5 4  
Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων Κεφ. 6 16  
Οι εφαρμογές πολυμέσων στη ζωή μας Κεφ. 7 4  
2. Δίκτυα   Κεφ. 8-13 Δεν θα διδαχθεί Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ύλης με το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Υπολογιστών»

 

 

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα. Να δοθεί έμφαση σε διαχρονικές γνώσεις και δεξιότητες και όχι σε τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο.

 

Διδακτικές προσεγγίσεις

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και πρέπει να διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Η προτεινόμενη κατανομή του διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών της τάξης του. Προτείνεται, σε όλες τις ενότητες, η ένταξη συνθετικών εργασιών που θα εκπονηθούν από τους μαθητές, τόσο ατομικά όσο και ομαδοσυνεργατικά. Η θεματολογία τους μπορεί να αντλείται από το γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής ή/και να είναι διαθεματικές –διεπιστημονικές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς άλλων γνωστικών αντικειμένων. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας τη μέθοδο project θα πρέπει να καθοδηγεί τους μαθητές και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια της διερεύνησης θέματος, της μεθοδολογίας σχεδιασμού και του προγραμματισμού δραστηριοτήτων, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των πολυμεσικών εργασιών.

Για την υλοποίηση των συνθετικών εργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό. Στη διδακτική υποστήριξη του μαθήματος και του έργου του εκπαιδευτικού μπορούν να συμβάλλουν

  • το διδακτικό πακέτο «Πολυμέσα», το οποίο έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου Πλειάδες/Νηρηίδες του ΥΠΑΙΘ.
  • το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ19 (ΕΑΙΤΥ, 2008).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

          Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

 

Για το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Λογισμικού» θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

              Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

 

«Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη», για τη διδασκαλία του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το Διδακτικό βιβλίο «Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη» (Παπαγεωργίου Κων. κ. ά)

Η διδακτέα -εξεταστέα ύλη που προτείνεται, έχει ως εξής:

Κεφάλαιο 2: Η Αγροτική Ανάπτυξη

Κεφάλαιο 3: Επιχειρηματική Γεωργία

Κεφάλαιο 6: Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Τροφίμων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

              Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

 

 «Τεχνολογία και Ανάπτυξη», για τη διδασκαλία του μαθήματος  θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» των Γ. Βούτσινου και Ν. Ηλιάδη.

 

ΚΕΦ. 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.1      Η έννοια της ανάπτυξης

1.2      Παράγοντες ανάπτυξης

1.3      Ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση

1.5 Ταξινόμηση των χωρών ως προς την ανάπτυξη

1.6 Εμπόδια στην ανάπτυξη

 

ΚΕΦ 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.1   Παραγωγή (εκτός της 2.1.2)

2.2   Φυσικοί πόροι και ανάπτυξη

2.3   Κεφάλαιο και εργασία

2.4   Ανθρώπινοι πόροι και ανάπτυξη

2.5   Πληθυσμός και ανάπτυξη

 

ΚΕΦ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3.1   Τι είναι τεχνολογία

3.2   Κατάλληλη τεχνολογία

3.4   Τεχνολογική αλλαγή και πρόοδος

 

ΚΕΦ 5 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5.1   Γεωργική πρόοδος και ανάπτυξη

5.2   Σημασία και εξέλιξη του γεωργικού τομέα

5.3   Γεωργική τεχνολογία και γεωργική ανάπτυξη

5.4   Η φύση της Γεωργικής τεχνολογίας

5.7       Γεωργική τεχνολογία και εκπαίδευση

5.10  Αειφόρος γεωργία

 

ΚΕΦ 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6.1   Η δυναμική των αλλαγών στη βιομηχανία και τις κατασκευές

6.2   Η αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων στη βιομηχανία και τις κατασκευές

6.3   Η ενέργεια ως παράμετρος ανάπτυξης της βιομηχανίας και των κατασκευών

6.5   Τα συστήματα επικοινωνιών και η ανάπτυξη

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

          Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

 

Για το μάθημα επιλογής «Στατιστική» θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ.

 

ΛΟΓΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

    Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

Η μέθοδος διδασκαλίας καθώς και ο προτεινόμενος προγραμματισμός της ύλης περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

              Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

Για το μάθημα επιλογής «Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ.

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

              Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

Για το μάθημα επιλογής «Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια» θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ.

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

              Γ΄ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ

Για το μάθημα επιλογής «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα» θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων