«ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου εορτάζεται η «Ημέρα μνήμης και τιμής των Εθνικών Ευεργετών». Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας (1814-2014), που συνέβαλε με καθοριστικό τρόπο στην εθνική παλιγγενεσία.

Η Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής και έκθεσης για τους μαθητές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Οι μαθητές της Δ΄ και της Ε΄ τάξης, για μία διδακτική ώρα, θα ζωγραφίσουν σε χαρτί διαστάσεων 25Χ35 με θέμα: «Οι Έλληνες Ευεργέτες και το έργο τους».
  • Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, για δύο διδακτικές ώρες, θα γράψουν έκθεση με θέμα «Η συμβολή των Ελλήνων Ευεργετών στη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας».

Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας θα συγκροτήσει τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών, η οποία θα επιλέξει το καλύτερο έργο ζωγραφικής και το καλύτερο γραπτό του σχολείου και θα τα αποστείλει στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης του νομού μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους (Ιούνιος 2014).

Με απόφαση του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε. θα συσταθεί τριμελής επιτροπή, σε κάθε Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης, αποτελούμενη από δύο Σχολικούς Συμβούλους και έναν δάσκαλο, η οποία από το σύνολο των εκθέσεων και των έργων ζωγραφικής των σχολείων της Διεύθυνσης θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες εκθέσεις και τα τρία καλύτερα έργα ζωγραφικής. Με ευθύνη του Διευθυντή Π/θμιας Εκπ/σης, τα έργα που θα επιλεγούν θα αποσταλούν μέχρι τέλος Ιουλίου 2014 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης θα συσταθούν σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης δύο τριμελείς επιτροπές. Η πρώτη θα αποτελείται από τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, έναν Σχολικό Σύμβουλο και έναν δάσκαλο και θα επιλέξει την καλύτερη έκθεση. Η δεύτερη θα αποτελείται από τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, έναν Σχολικό Σύμβουλο και έναν  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08 και θα επιλέξει  τα δύο καλύτερα έργα ζωγραφικής, ένα της Δ΄ και ένα της Ε΄ τάξης. Τα τρία έργα που θα επιλεγούν (δύο έργα ζωγραφικής και μία έκθεση) θα αποσταλούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις στη Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως τις 20 Αυγούστου 2014.

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου, για δύο διδακτικές ώρες, θα γράψουν έκθεση με θέμα:

«Οι Εθνικοί Ευεργέτες του 19ου αιώνα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην συγκρότηση και ανάπτυξη του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Οι έννοιες της φιλανθρωπίας, της φιλοπατρίας, της ανιδιοτελούς προσφοράς, της δωρεάς, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου αναδείχθηκαν στον μέγιστο βαθμό με ιδεατό πρότυπο τη Φιλική Εταιρεία και Φιλόμουσο Εταιρεία.

Με ποιούς τρόπους θα μπορούσε η ευεργεσία να συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων πολίτη- κράτους και ως εκ τούτου στην ανάταξη της ελληνικής κοινωνίας με βάση τις πανανθρώπινες ελληνικές αξίες;» (400-500 λέξεις περίπου)

Ο Διευθυντής κάθε σχολείου θα ορίσει τριμελή επιτροπή, με πρόεδρο τον ίδιο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 της σχολικής μονάδας, η οποία θα επιλέξει τα τρία καλύτερα γραπτά του σχολείου, ένα για κάθε τάξη. Τα γραπτά αυτά θα αποσταλούν στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης του νομού μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους (Ιούνιος 2014).

Με απόφαση του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Δ.Ε. θα συσταθεί τριμελής επιτροπή, σε κάθε Δ/νση Δ.Ε., αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον θα είναι Σχολικός Σύμβουλος. Η επιτροπή θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες εκθέσεις μαθητών Γυμνασίου και τις τρεις καλύτερες εκθέσεις μαθητών Λυκείου. Με ευθύνη του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης οι εκθέσεις που θα επιλεγούν θα αποσταλούν μέχρι τέλος Ιουλίου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης θα συσταθεί σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης επιτροπή, από δύο Σχολικούς Συμβούλους κλάδου ΠΕ02 και έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 με βαθμό Α΄, η οποία θα επιλέξει το καλύτερο γραπτό μαθητή Γυμνασίου και το καλύτερο γραπτό μαθητή Λυκείου. Οι δύο εκθέσεις που θα επιλεγούν θα αποσταλούν στη Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως τις 20 Αυγούστου 2014.

Η βράβευση όλων των μαθητών, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, των οποίων τα έργα θα επιλεγούν από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση,  θα γίνει σε εορταστική εκδήλωση στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση αποστολή της εγκυκλίου στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων να καθορίσουν την ημέρα του Διαγωνισμού σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου τους και εντός της προβλεπόμενης από τα παραπάνω προθεσμίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων