Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Διευθυντή στο 2ο Π.Π. ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ

«Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης  Διευθυντή στο 2ο  Π.Π. ΓΕΛ Θεσσαλονίκης»

Η  Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) έχοντας  υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 42 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
  2. Του άρθρου 329 παρ 4α του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».
  3. Την αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός  κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».
  4. Την εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. του 2ου  Π.Π. ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
  5. Την αριθμ. 1/13-1-2014 πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

καλεί

τους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή με τετραετή θητεία στο 2ο  Π.Π. ΓΕΛ Θεσσαλονίκης μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014. Η αίτηση υποψηφιότητας – εργοβιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο με επικυρωμένα δικαιολογητικά των προσόντων του υποψηφίου,  υποβάλλεται στη σχολική μονάδα. Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και του φακέλου θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/9898-15-07-13-dt-zanneio.html

 

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων