Αγώνες Αντιλογίας Επιχειρηματολογίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

—–

 

Βαθμός Ασφαλείας:Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθ. Προτεραιότητας:

 

 

Αθήνα,           21-12-2012

Αρ. Πρωτ.       162550/Γ2

                                                                

 

   

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠ/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΤΜΗΜΑ Α΄

             

                   

                                                           

  • Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄, B΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά, Ανατ. Θεσ/νίκης, Δυτ. Θεσ/νίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Σερρών, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Δράμας, Ροδόπης, Έβρου και Φωκίδας
  • Γραφεία Σχολικών Συμβούλων των ανωτέρω Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης
—–Ταχ. Δ/νση:    Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη:   15180 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου

Τηλέφωνο:     210-3442238

FAX:              210-3443390

 

ΠΡΟΣ:

 

  • Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας
  • Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

     Φρυνίχου 9

     10558 Πλάκα

 

 

ΚΟΙΝ:

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας 2012-2013                 

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών διοργανώνει τους Αγώνες Επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας 2012-13, με την ευγενική χορηγία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. .

Η αξία του θεσμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές και συμβάλλει στην καλλιέργεια των διανοητικών τους ικανοτήτων, στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και στην απόκτηση ευχέρειας και ετοιμότητας στον προφορικό λόγο, ιδιαίτερα ενώπιον ακροατηρίου.

Βασικός στόχος των Αγώνων Επιχειρηματολογίας είναι η καλλιέργεια της σκέψης και η επαφή των μαθητών με θέματα που, ενώ δε διδάσκονται στα σχολεία σε ειδικό και συγκεκριμένο μάθημα, βρίσκονται διάχυτα σε όλο το εύρος της διδακτέας ύλης και είναι ευρύτερα γνωστά από τον τύπο και τα ΜΜΕ. Οι μαθητές εξασκούνται να σκέφτονται λογικά, ώστε να είναι ικανοί να καθορίσουν με ακρίβεια τα κεντρικά σημεία του θέματος που θα τους δοθεί, να παρουσιάσουν τις απόψεις τους με πειστικά επιχειρήματα και να μπορούν με ετοιμότητα να ανταπαντήσουν σε ερωτήσεις.

Οι Αγώνες Επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας συμβάλλουν στην αξιοποίηση των γνώσεων που οι μαθητές έχουν αποκομίσει από τη διδασκαλία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο σχολείο. Η επαφή των μαθητών με σοβαρά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος έχει ως συνέπεια την προετοιμασία τους για το μελλοντικό τους ρόλο ως σκεπτόμενων πολιτών της δημοκρατικής πολιτείας. Επιπλέον, τους προσφέρεται η δυνατότητα να αναπτύξουν μια διαφορετικού είδους συνεργασία και σχέση με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους και να εισαχθούν στο πνεύμα της υγιούς διασχολικής άμιλλας με κύριο κριτήριο την ομαδική εργασία.

Για τους αγώνες θα συνεργαστούν εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης με μαθητές οι οποίοι, κατά το  σχολικό έτος 2012-13, φοιτούν στις Α΄,  Β΄ και Γ΄ τάξεις του ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων.

Ακολουθώντας τη σωκρατική μέθοδο, που αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο της επιχειρηματολογίας, οι μαθητές προχωρούν σε διατύπωση των κατάλληλων επιχειρημάτων με τα οποία ενισχύουν τη θέση τους έναντι της αντίπαλης ομάδας.

Σε κάθε σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες, οργανώνεται ομάδα επιχειρηματολογίας υπό την επίβλεψη ενός ή δύο το πολύ καθηγητών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη άσκησης της ομάδας σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες που καθορίζονται από την επιτροπή των αγώνων.

 Επισημαίνεται ότι:

  • Η προετοιμασία γίνεται εντός του σχολικού χώρου και αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα οι οποίοι συνοδεύουν τους μαθητές τους σε όλες τις φάσεις των αγώνων και μετέχουν στις κριτικές επιτροπές. Η άσκηση των μαθητών γίνεται εκτός Ωρολογίου Προγράμματος.

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 15 μαθητές της ίδιας ή διαφορετικών τάξεων, για να έχουν το όφελος της άσκησης, αλλά στους αγώνες συμμετέχει πενταμελής ομάδα (33079/Γ2/03-04-2003 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 401).

Η κατάρτιση της 5μελούς ομάδας γίνεται με διαδικασίες που συναποφασίζουν οι εκπαιδευτικοί με τα μέλη όλης της ομάδας.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τους Κανόνες των Αγώνων, καθώς και κατάλογο ενδεικτικών θεμάτων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης να αποστείλουν μέχρι τις      14 Ιανουαρίου 2013 στη Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης (Τμήμα Α΄) τα στοιχεία με τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στους Αγώνες καθώς και των εκπαιδευτικών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο εργασίας και οικίας) που θα προετοιμάσουν τους μαθητές.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

  Συν: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελ. 1)

           ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (Σελ. 08)

           ΕΝΤΥΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Σελ. 2)

Εσωτ. Διανομή 

  • Γρ. Ειδικού Γραμματέα
  • Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Α΄

           

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων