Διαγωνισμός Παραγωγής Γραπτού Λόγου για μαθητές (Έκθεση)

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΕΚΘΕΣΗΣ)
Σχετ.: 68326/Γ2/18-06-12 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Διεύθυνσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Τμήματος Α΄

 

Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, το Γ΄ Σώμα Στρατού, με τη συνεργασία και υποστήριξη του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει διαγωνισμό παραγωγής γραπτού λόγου (Έκθεσης), με θέμα:

Το 2012 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Με αφορμή τον εορτασμό αυτό, το 15/μελές Συμβούλιο του Σχολείου σας διοργανώνει μια επετειακή εκδήλωση, που συμπεριλαμβάνει και ομιλία σχετική με τη σημασία του ιστορικού γεγονότος της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Σας έχει ανατεθεί η ομιλία αυτή.

Να γράψετε το κείμενο της ομιλίας, το οποίο θα εκφωνήσετε ενώπιον των συμμαθητών/τριών σας, του συλλόγου των καθηγητών/τριών σας και των προσκεκλημένων στην εκδήλωσή σας (γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας κλπ.).

Το κείμενο της ομιλίας σας να μην υπερβαίνει τις 600 λέξεις, αν είστε μαθητής/τρια του Γυμνασίου, ή τις 800 λέξεις, αν είστε μαθητής/τρια του Λυκείου.

Στο διαγωνισμό  μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., και ΕΠΑ.Σ.) από σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Η διόρθωση των γραπτών των μαθητών/τριών θα γίνει με τη συνεργασία και την εθελοντική συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 της Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικών που θα θελήσουν αφιλοκερδώς να συνεισφέρουν στο έργο αυτό.

Στους/στις μαθητές/τριες που θα διακριθούν θα απονεμηθούν από το Γ΄ Σώμα Στρατού τα εξής βραβεία:

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ.Σ.
1ο βραβείο:  500 Ευρώ2ο βραβείο:  300 Ευρώ3ο βραβείο:  200 Ευρώ 1ο βραβείο:  500 Ευρώ2ο βραβείο:  300 Ευρώ3ο βραβείο:  200 Ευρώ

 

Οδηγίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι/-ες να συμμετάσχουν σε αυτόν μαθητές/-τριες, κατά το χρονικό διάστημα 22 έως 25 Οκτωβρίου 2012. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα καταθέσουν σχετική αίτησή τους στο σχολείο τους (υπογεγραμμένη και από το γονέα-κηδεμόνα τους) έως τις 19 Οκτωβρίου 2012. Στις 22 Οκτωβρίου 2012, οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων που έχουν παραλάβει αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό θα ενημερώσουν με έγγραφό τους (fax: 2310474328 ή e-mail: mail@kmaked.pde.sch.gr) το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για τον αριθμό των συμμετοχών.

Η ακριβής ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, εντός του προσδιορισμένου χρονικού αυτού διαστήματος και εντός του ημερήσιου προγράμματος, επαφίεται να οριστεί κατά την κρίση του Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας. Οι μαθητές/τριες θα έχουν στη διάθεσή τους 2 ώρες (120 λεπτά), για να αναπτύξουν το ανωτέρω θέμα, σε κόλλα αναφοράς που θα τους δοθεί από το σχολείο. Κατά την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού να μην επιτραπεί στους/στις διαγωνιζόμενους/ες να συμβουλεύονται σημειώσεις τους, άλλο έντυπο ή ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό ή να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων να μεριμνήσουν για την επιτήρηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, με τη συνδρομή εκπαιδευτικών που εθελοντικά θα συνεισφέρουν στο έργο αυτό. Μόλις οι διαγωνιζόμενοι/ες παραδώσουν τα γραπτά τους, πριν την αποχώρησή τους από την αίθουσα διεξαγωγής του διαγωνισμού α) θα υπογράψουν σε παρουσιολόγιο και β) ενώπιόν τους θα επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά τους στοιχεία.  

Μετά τη λήξη του χρόνου των δύο (2) ωρών (120 λεπτών) που θα διατεθεί για το διαγωνισμό, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων να μεριμνήσουν για τη συσκευασία των γραπτών και των παρουσιολογίων, τα οποία θα αποστείλουν με διαβιβαστικό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη). Καλό είναι τα συσκευασμένα γραπτά και παρουσιολόγια να προσκομιστούν ιδιοχείρως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή), για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την αποστολή. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας θα παραλαμβάνει γραπτά κατά το χρονικό διάστημα 23 έως 29 Οκτωβρίου 2012, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 15:00.

Παρακαλούμε, οι επιτηρητές/τριες καθηγητές/τριες να μεριμνήσουν ώστε πάνω στην κόλλα αναφοράς να αναγραφούν τα εξής στοιχεία:

Γ΄ Σώμα Στρατού «Μέγας Αλέξανδρος»ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΕΚΘΕΣΗΣ)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: _________________
 
Σχολική Μονάδα: ________________________________________________________
Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: ________________________________________________
Τάξη/Τμήμα: _________________________

 

(Η Σχολική Μονάδα, το ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης και η τάξη/τμήμα του/της θα καλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο, αμέσως μόλις παραδοθεί το γραπτό.)

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας (http://kmaked.pde.sch.gr), αμέσως μόλις διορθωθούν τα γραπτά. Στην ιστοσελίδα θα ανακοινωθούν μόνο τα ονόματα των τριών (3) μαθητών/τριών Γυμνασίου και τριών (3) μαθητών/τριών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. που θα βραβευτούν. Θα υπάρξουν, όμως, και πίνακες με τη βαθμολογία όλων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες (αυτοί που θα έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό και οι γονείς-κηδεμόνες τους) θα μπορούν να πληροφορούνται τη βαθμολογία που τους αφορά από το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας.

Ο χρόνος και ο τόπος απονομής των βραβείων θα ανακοινωθούν με επόμενο έγγραφό μας. Μαζί με το έγγραφο αυτό αποστέλλεται και ενημερωτικό σημείωμα για τους/τις μαθητές/τριες, προς ενημέρωσή τους, αλλά και προκειμένου να δοθεί στους/στις διαγωνιζόμενους/ες την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε., στο τηλέφωνο 2310.474849 (κ. Παντζή Ανδριανή).

  Η Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κ. ΜακεδονίαςΕυαγγελία Ψυχογυιού 

3 Σχόλια »

 1. Γεωργία Eίπε,

  Νοέμβριος 4, 2012 @ 7:04 μμ      

  πότε ακριβώς θα ανακοινωθουν τα αποτελέσματα;

 2. Μαρία,17 Eίπε,

  Νοέμβριος 6, 2012 @ 7:28 μμ      

  Μήπως γνωρίζει κανείς  πότε θα διορθωθούν τα γραπτά;;

 3. Μαρία,17 Eίπε,

  Νοέμβριος 6, 2012 @ 7:30 μμ      

  Έχει περάσει αρκετός καιρός για αυτό ρωτάω..


RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων