ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

 

 

 

 

 

     ΘΕΜΑ: 39o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων

  

Σας γνωρίζουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.ΕΦ.) διοργανώνει το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό της με θέμα: «Θουκυδίδης, ο κορυφαίος ιστορικός της αρχαιότητας και η επίδρασή του μέχρι σήμερα».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίθουσα τελετών του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», Πλατεία Καρύτση 8), στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2012 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:           

1)  Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02.

2)  Oι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλάδου ΠΕ02.

3)  Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων, κλάδου ΠΕ02.

4)  Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, κλάδου ΠΕ02.

5)  Τέσσερα (04) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ.

6)  Τέσσερα (04) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ.

7)  Δέκα έξι (16) εισηγητές-καθηγητές Δ.Ε.

8)  Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (ο ένας να είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. των κατά τόπους Συνδέσμων Φιλολόγων, όπου υπάρχουν).

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, πρέπει να στείλουν στο Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι) τα ονόματα των συμμετεχόντων το αργότερο μέχρι τις 30-10-2012, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση μόνο για την έγκριση μετακίνησης.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για οποιαδήποτε αλλαγή των ονομάτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι 12-11- 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την  ιστοσελίδα www.p-e-f.gr .

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

 

 

 

 

 

 

 Εσωτ. Διανομή

  • Γρ. Ειδικού Γραμματέα
  • Δ/νση Σπουδών  Δ.Ε. Τμήμα Α΄

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων