Πρόσκληση για εισήγηση σε Ημερίδα

 

Στο πλαίσιο της Δράσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» οργανώνεται Ημερίδα με θέμα «Αντλώντας από την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών: καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο», το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012, στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση επιτυχημένων παιδαγωγικών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων που εσείς έχετε εφαρμόσει ατομικά ή συνεργατικά στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και οι οποίες αφορούν θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και διδακτικής. Επίσης, αναμένεται η Ημερίδα να συμβάλει στη διάχυση της συσσωρευμένης αυτής παιδαγωγικής εμπειρίας, με τη συλλογή και καταγραφή των πρακτικών σας.

Με την επιστολή αυτή σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Ημερίδα, παρουσιάζοντας ανάλογες πρακτικές με μορφή εισήγησης ή αναρτημένης εργασίας (πόστερ), στις παρακάτω θεματικές:

  1. 1.      Καλές παιδαγωγικές πρακτικές στη διδασκαλία

–     Διαπολιτισμικές παιδαγωγικές πρακτικές στη διδασκαλία και στη μάθηση

–     Βελτίωση των διαμαθητικών σχέσεων σε πολυπολιτισμικές τάξεις και ένταξη αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών

–     Εισαγωγή καινοτόμων μορφών και μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. περιπτώσεις εξατομικευμένης διδασκαλίας, κατά ζεύγη εργασίας, ομαδικής διδασκαλίας και συνεργατικής μάθησης, εργασίας στο εργαστήριο υπολογιστών, θύελλας ιδεών, εννοιολογικών χαρτών, παιξίματος ρόλου, αυθεντικής αξιολόγησης κ.λπ.).

  1. 2.      Καλές παιδαγωγικές πρακτικές στη σχολική ζωή

–     Αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής επιθετικότητας, επίλυση συγκρούσεων

–     ανάπτυξη προγραμμάτων διαδικασίας, π.χ. διεπιστημονικών και διαθεματικών, σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ), σχέδια εβδομαδιαίας εργασίας

–     Σχολική ζωή, ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, δημοκρατία σε μικρογραφία, εθελοντική εργασία στο κοινωνικό πεδίο, εξερεύνηση, εκθέσεις, εφημερίδα της τάξης/του σχολείου, του τοίχου, ημερολόγιο εκπαιδευτικού, ομαδικοί αγώνες, παραστάσεις-δραματοποιήσεις κ.λπ.

  1. 3.      Καλές πρακτικές στη διοίκηση του σχολείου

–     Πρακτικές συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών – στελεχών εκπαίδευσης και διοίκησης  

–     Πρακτικές υποστήριξης του εκπαιδευτικού (επιμόρφωση, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη  του εκπαιδευτικού και του έργου του κ.λπ.) 

           

Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή έως τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, αποστέλλοντας συμπληρωμένες τις συνημμένες φόρμες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

diapolis-drasi4@lists.ccf.auth.gr

(υπόψη κ. Βίκης Παπαγρηγορίου, τηλέφωνο 2310997351, 11.00-14.00)

 Για την αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ενημερωθείτε έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση.

Προσβλέποντας στην ανταπόκρισή σας

Η επιστημονική επιτροπή

Κυριάκος ΜπονίδηςΕπίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. Βασιλική ΠαπαδοπούλουΑναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Δ.Μ. Ζωή ΠαπαναούμΚαθηγήτρια Α.Π.Θ. 

 

Δήλωση

συμμετοχής στην Ημερίδα με θέμα:

 «Αντλώντας από την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών: καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο»

Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2012

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………

Ιδιότητα:…………………………………………………………………………………………………………….………

Ειδικότητα:…………………………………………………………………………………………………………………

Σχολείο: …………………………………………………………………………………………………………………..…

Τηλέφωνα επικοινωνίας (εργασίας / προσωπικό): …………………………………………………..…

                                                                                       ………………………………………………………

Ηλεκτρονική διεύθυνση:   ………………………………………………………….……………

Συμμετοχή:                                                 με εισήγηση  c      με πόστερ    c   

Ημερομηνία: …………………………

Τόπος:……………………………………

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (έως 300 λέξεις)

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………

Τίτλος παρουσίασης:………………………………………………………………………………..

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: αποσαφήνιση των όρων του τίτλου και προσδιορισμός του χώρου στον οποίο έγινε η εφαρμογή (σχολείο, προφίλ τάξης, μαθητών και μαθητριών, υλικοτεχνική υποδομή). Ο σκοπός της καλής πρακτικής

 

 

 

 

 

 

 

1. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Παρουσιάζετε τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε κατά το σχεδιασμό της εισαγωγής των νέων πρακτικών (αναζήτηση βιβλιογραφίας, προβληματισμοί μου, αναστοχασμός κ.λπ.)

2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Παρουσιάζετε ευσύνοπτα όλη τη διαδικασία (π.χ. πώς αναπτύχθηκε, δραστηριότητες, συμμετοχή μαθητών/τριών, έμμεσα εμπλεκομένων, υλικό που παρήχθη, η διαπολιτισμική διάσταση κ.λπ., η αξιολόγηση, ο αναστοχασμός)

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Θα παραθέσετε υλικό (εργασίες, φωτογραφίες, βίντεο, φύλλα αξιολόγησης, ημερολόγιο-κείμενο αναστοχασμού κ.λπ.), εφόσον έχετε;

ΝΑΙ  c                    ΟΧΙ  c

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων