Υπολογιστικό σύστημα – μονάδες εισόδου, εξόδου

Το υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από ορισμένες συσκευές. Έχοντας αυτές τις συσκευές μπροστά μας «επικοινωνούμε» με τον υπολογιστή. Ποιες είναι οι συσκευές και τι κάνει η κάθε μια το γνωρίζουμε. Καλούμαστε να τις ταξινομήσουμε: σε συσκευές εισόδου και συσκευές εξόδου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση του ανθρώπου με τις συσκευές αυτές. Με τις συσκευές εισόδου εισάγουμε, εμείς […]

Όλο το άρθρο