Διδακτική της Πληροφορικής

Η Διδακτική της Πληροφορικής είναι ένα νεότευκτο, σχετικά, ερευνητικό πεδίο. Ο σκοπός της Διδακτικής της Πληροφορικής (κατ’ αναλογία προς τη Διδακτική των Μαθηματικών, τη Διδακτική της Φυσικής κ.ά.) είναι η διερεύνηση των διδακτικών φαινομένων, δηλαδή των φαινομένων τα οποία παρατηρούνται συστηματικάκατά της διδασκαλία της. Ο απώτερος στόχος της είναι βέβαια η βελτίωση διδασκαλίας της και …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διδακτική της Πληροφορικής’ »