“Γλώσσα” τεστ για τον προγραμματισμό

Για τη γλώσσα προγραμματισμού “Γλώσσα” που διδάσκεται στο Γενικό Λύκειο, παραθέτουμε παρακάτω ορισμένα τεστ. Ως τεστ θεωρούμε μικρής διάρκειας διαγωνίσματα που δεν ξεπερνούν τη μια διδακτική ώρα και ορισμένα από αυτά μπορούν να δοθούν στους μαθητές με χρονικό όριο ακόμη μικρότερο, ίσως και για ένα 20λεπτο. Τα τεστ είναι κατανεμημένα κατά κεφάλαιο.   κεφ1_θεωρία κεφ2_ασκ […]

Όλο το άρθρο

“Γλώσσα”

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον   Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων σε μορφή ψευδοκώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για τη ΓΛΩΣΣΑ προγραμματισμού που διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) της Γ΄ Γενικού Λυκείου. Είναι εγκεκριμένος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως κατάλληλος για εργαστηριακή χρήση στη Β/θμια εκπαίδευση […]

Όλο το άρθρο