Ο αγρός των λέξεων

flowers-on-prairie.jpg

πως μέλισσα γύρω π να γριο
λουλούδι, μοια κ’ γώ. Τριγυρίζω
διαρκ
ς γύρω π’ τ λέξη.

Εχαριστ τς μακρις σειρς
τ
ν προγόνων, πο δούλεψαν τ φωνή,
τ
ν τεμαχίσαν σ κρίκους, τν κάμαν
νοήματα, τ
σφυρηλάτησαν πως
τ
χρυσάφι ο μεταλλουργο κ’ γινε
μηροι, Ασχύλοι, Εαγγέλια
κι
λλα κοσμήματα.

Μ τ νμα
τ
ν λέξεων, ατν τ χρυσ
το
χρυσο, πο βγαίνει π’ τ βάθη
τ
ς καρδις μου, συνδέομαι, συμμετέχω
στ
ν κόσμο.
Σκεφτε
τε:
Ε
πα κα γραψα, «γαπ».

Ν. Βρεττάκος