Έρημη χώρα

… Ρέει ο μεγάλος ποταμός, οι ηπειρώτισσες πορ- τοκαλιές Καρπίζουνε στο φως, κι εκείνοι που χτύπησαν τις γιορτές της λευτεριάς Λουφάξανε βαθιά, πίσω απ’ τον κόσμο. Η νύχτα άπλωσε ξανά, υποταγμένη, εντροπαλή, Και βρόντησεν ο κεραυνός το μέγα γράμμα Ε Επανάσταση : Τι έχουμε προσφέρει; Σύντροφε, τρανεύει το αίμα την καρδιά μου Η ωραία τόλμη […]