Νεοελ. Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
“ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”

Πρόκειται για ένα καινοτόμο αντικείμενο για τα ελληνικά δεδομένα, με εξαιρετικό θεωρητικό ενδιαφέρον και πολυάριθμες εκπαιδευτικές και πρακτικές εφαρμογές. Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν τα παρακάτω αντικείμενα:

– η λογοτεχνία στο διαδίκτυο
– αξιολόγηση και δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακού και πολυμεσικού περιεχομένου
– δημιουργία ειδικού λογισμικού για τη φιλολογική έρευνα
– χρήσεις ψηφιακών εφαρμογών για τη φιλολογική έρευνα
– ψηφιακή λογοτεχνία κ.ά.

Σε Ποιους Απευθύνεται 

– σε φιλολόγους
– σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον χώρο της εκπαίδευσης
– σε φοιτητές και αποφοίτους φιλοσοφικών σχολών, σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και επιστημών της αγωγής
– σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή ενδιαφέροντα

Διάρκεια Προγράμματος
 
Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 240 ωρών και πραγματοποιείται από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου 2015 (12 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από τις 15/6/2015 μέχρι τις 18/9/2015

Πηγή: Νεοελ. Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες