Εκπαιδευτική Διφθέρα

Η Εκπαιδευτική Διφθέρα (ή απλά το Τεφτέρι του Δασκάλου!) είναι μία εφαρμογή για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android που στόχο έχει την οργάνωση όλων των δεδομένων της καθημερινότητας ενός εκπαιδευτικού (ωρολόγιο πρόγραμμα, τμήματα, μαθήματα, μαθητές, αναθέσεις, σχόλια, βαθμολογίες, απουσίες) με απλό και διαισθητικό τρόπο. Απευθύνεται σε φορητές συσκευές μεσαίου – μεγάλου μεγέθους (4′ – 7′) με οθόνη αφής ενώ αξιοποιεί με πολύ καλό τρόπο το επιπλέον μέγεθος των μεγαλύτερων οθονών.

 Έχει εξαιρετικές δυνατότητες εισαγωγής / εξαγωγής / ανταλλαγής δεδομένων ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κεντρική συλλογή των απουσιών σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάνοντας ιδιαίτερα εύκολη την καθημερινή ενημέρωση του MySchool και απελευθερώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους καθηγητές από τη μη παραγωγική τήρηση του βιβλίου φοίτησης.

Η εφαρμογή βρίσκεται σε στάδιο BETA και διατίθεται σε δωρεάν δοκιμαστική έκδοση, στη διεύθυνση Εκπαιδευτική Διφθέρα (Beta) – Εφαρμογές Android στο Google Play

http://www.sch.gr/96-announces/3268-android

ΠΗΓΗ: http://fresheducation.gr/?p=7735

Αφήστε μια απάντηση