Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου

Απρ 20184

 

Διδακτική ενότητα: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία-Μυθολογία

Τάξη: Γ’ Δημοτικού

Τόπος διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής

Μεθοδολογία: Διάλεξη, ομαδοσυνεργατική

Χρόνος: 2 διδακτικές ώρες

 

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές να:

 1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
 • γνωρίσουν τους θεούς του Ολύμπου, τα σύμβολά τους και τις ιδιότητες που τους απέδιδαν οι άνθρωποι
 • επισημάνουν τα ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά των θεών
 • γνωρίσουν μύθους με τους οποίους οι αρχαίοι εξηγούσαν γεγονότα ή φαινόμενα της καθημερινής ζωής
 • αντιληφθούν την ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύει και να τιμά τους θεούς του
 • γνωρίσουν το μύθο για την ονομασία της ευρωπαϊκής ηπείρου και να κατανοήσουν τη σημασία του
 1. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:
 • εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή, των λογισμικών και των αντικειμένων του φωτόδεντρου.
 1. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
 • Συνεργάζονται σε μικρές ομάδες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων και την επίλυση προβλημάτων
 • εντοπίσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από την παρακολούθηση ενός πολυμεσικού μέσου
 • κατανοούν τις πληροφορίες, να τις μετασχηματίζουν σε γνώση και να οικοδομούν νέες.

Συνοπτική περιγραφή

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε 6 ομάδες των 3-4 ατόμων, θα δουλέψουν στο εργαστήριο υπολογιστών με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας που θα βρουν στο blog του δασκάλου.

Δραστηριότητα 1η – Αφόρμηση

Κάθε ομάδα ανοίγει το Φύλλο Εργασίας 1,

κοινό για όλες τις ομάδες. Με τη χρήση του λογισμικού Google earth εντοπίζουν τον Όλυμπο, το βουνό των θεών.

Έπειτα ανοίγουν τις παρακάτω ιστοσελίδες και σχολιάζουν τις εικόνες:

 

Προβάλλεται επίσης βίντεο μέσω διαδικτύου με θέμα Όλυμπος:

https://www.youtube.com/watch?v=0AK_qLZZj7c 

 

Δραστηριότητα 2η – Χαρακτηριστικά των 12 θεών του Ολύμπου

 

       Οι μαθητές μελετούν τους 12 Θεούς. Κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με 1 Θεό και 1 Θεά. Σε αυτή τη φάση θα ανοίξουν το Google και δίνοντας την παρακάτω διεύθυνση θα βρουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Θεό ξεχωριστά:

https://sites.google.com/site/hellasmythology/olympus_gods 

Επίσης θα προβληθεί το βίντεο μέσω διαδικτύου με θέμα «ΘΕΟΓΟΝΙΑ 2» πληκτρολογώντας τη  διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=jUWdAxOPPqw .

Διατυπώνονται ερωτήσεις και γίνεται συζήτηση. Οι μαθητές συμπληρώνουν:

α.  Φύλλο Εργασίας 1 – ταυτότητα θεού και την εκτυπώνουν.

β. Φύλλο Εργασίας 2 – το όνομα του Θεού και της Θεάς 

της ομάδας τους βλέποντας τις φωτογραφίες τους.

Δραστηριότητα 3η – Τελική αξιολόγηση του σεναρίου

Δίνεται έμφαση στην αποτίμηση της γνωστικής προόδου των μαθητών μέσα από:

 • «Τα ολυμπιακά αινίγματα βρες τους θεούς», αντικείμενο του φωτόδεντρου που βρίσκεται εδώ
 • τη συμπλήρωση  3 επαναληπτικών  φύλλων εργασίας που καλούνται να συμπληρώσουν όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως ομάδας.

α. Φύλλο Εργασίας 1 

β. Φύλλο Εργασίας 2 

γ. Φύλλο Εργασίας 3 

Καλή επιτυχία!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντησηTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων