Κεφ. 26 – Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Μαρ 201812

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία

Τάξη: Ε’ Δημοτικού

Τόπος διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής

Μεθοδολογία: Διάλεξη, ομαδοσυνεργατική

Διδακτικοί στόχοι

 Οι μαθητές να:

  1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
  • αντιλαμβάνονται το ρόλο των ηφαιστείων στη διαμόρφωση του γήινου ανάγλυφου
  • γνωρίσουν την σύνθεση των ηφαιστειακών εδαφών
  • αναγνωρίζουν την αναγκαία συμβίωση των Ελλήνων με τη σεισμική δράση
  1. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:
  • εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή, των λογισμικών και των αντικειμένων από το φωτόδεντρο.
  1. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
  • Συνεργάζονται σε μικρές ομάδες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων και την επίλυση προβλημάτων
  • εντοπίσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από την παρακολούθηση ενός πολυμεσικού μέσου
  • κατανοούν τις πληροφορίες, να τις μετασχηματίζουν σε γνώση και να οικοδομούν νέες.

Συνοπτική περιγραφή

          Οι μαθητές, χωρισμένοι σε 6 ομάδες των 3-4 ατόμων, θα δουλέψουν στο εργαστήριο υπολογιστών με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας.

μ-σενάριο

Οι μαθητές κατεβάζουν το Φύλλο Εργασίας 

στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους και εκτελούν τις δραστηριότητες.

Καλή επιτυχία!!

 

 

Αφήστε μια απάντησηTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων