Ιστορία Α΄ λυκείου (9) – Οι μεγάλες κατακτήσεις

Η έκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό τον Οκταβιανό Αύγουστο (63 π.Χ. – 14 μ.Χ.) [πηγή: Wikimedia Commons]

 

Οι συνέπειες των κατακτήσεων


2.1 Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές

 

Βασικά σημεία

 

1. Η οικονομία (σ.190)

– οι αλλαγές που προκάλεσαν οι κατακτήσεις στην οικονομία του ρωμαϊκού κράτους:
(α) από αγροτική οικονομία → ανάπτυξη βιοτεχνίας, εμπορίου
(β) επέκταση δουλείας
(γ) περιορίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις/ιδιοκτησίες και αυξάνονται οι μεγάλες και οι μεγαλογαιοκτήμονες.

 

2. Η κοινωνία (σ. 191-3)

(α)  Ποιο δρόμο ακολούθησαν οι επαρχιώτες που έχασαν την περιουσία τους;
– πολύς λαός χάνει την περιουσία του και συρρέει στη Ρώμη για καλύτερη τύχη (ρωμαϊκός όχλος)·εξαρτάται από τους πλούσιους· μόνη του δύναμη η ψήφος και η μαρτυρία στα δικαστήρια.

(β) ποιοι συγκέντρωσαν στα χέρια τους τον πλούτο του κράτους;
– οι συγκλητικοί και οι ιππείς.

(γ) ποιοι ήταν οι συγκλητικοί και ποιοι οι ιππείς;
– συγκλητικοί (πλούσιοι της γης): αριστοκράτες μεγαλογαιοκτήμονες, ανώτατοι αιρετοί πολιτικοί αξιωματούχοι που εξασφάλιζαν την υποστήριξη (= ψήφο) απλών πολιτών. Κλειστή κάστα: σπάνια κάποιος άλλης τάξης έμπαινε (= νέος άνθρωπος).
– ιππείς (πλούσιοι του χρήματος): δεν ήταν αριστοκράτες· υπηρετούν στο ιππικό, κατέχουν χρηματική περιουσία από επιχειρήσεις: εμπόριο, δημόσια έργα, εκμίσθωση φόρων (δημοσιώνης-τελώνης).

(δ) η ανάπτυξη της δουλείας:
– οι Ρωμαίοι εξασφάλιζαν δούλους από τους αιχμάλωτους των κατακτημένων περιοχών· το δουλεμπόριο ανθούσε· επειδή οι Ρωμαίοι ήταν συνήθως σκληροί αφέντες, οι εξεγέρσεις δούλων δεν ήταν σπάνιες.

Τιβέριος Γράκχος (163 π.Χ. – 133 π.Χ.) [πηγή: Wikimedia Commons]

 

2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες

 

Βασικά σημεία

Προσωπικότητες που θέλησαν να ελέγξουν την αλλοίωση των ρωμαϊκών ηθών και την απομάκρυνση από τις προγονικές αρετές (συνέπειες των κατακτήσεων):

 

Κάτων ο Τιμητής

 • συντηρητικός, μορφωμένος Ρωμαίος, βετεράνος πολεμιστής και ανώτατος αξιωματούχος.
 • πρωταγωνιστής κατά της κοινωνικής και πολιτικής διαφθοράς: θέλησε να περιορίσει την πλεονεξία συγκλητικών και ιππέων.
 • παρότι είχε ελληνική παιδεία, θεωρούσε ότι οι ελληνικές επιρροές αλλοιώνουν τα ρωμαϊκά ήθη.
 • οι προσπάθειές του ήταν μάταιες.

 

Τιβέριος Γράκχος (σ.195)

– οι μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος (δήμαρχος, 133 π.Χ.):

 • αγροτικός νόμος: όριζε την ανώτατη κτηματική περιουσία στα 500 πλέθρα ή στα 1000, αν ο πολίτης είχε δύο γιους. Η γη που θα δημευόταν έπρεπε να διανεμηθεί.
 • διάθεση του θησαυρού της Περγάμου στους ακτήμονες, για να κατασκευάσουν εργαλεία.
 • ο ίδιος δολοφονήθηκε και ο νόμος του δεν εφαρμόστηκε.

 

Γάιος Γράκχος (σ. 196)

– τα μέτρα που εφάρμοσε ο Γάιος Γράκχος (δήμαρχος, 123 π.Χ.):

 • Εφάρμοσε τον αγροτικό νόμο.
 • Ίδρυσε αποικίες και εγκατέστησε ακτήμονες.
 • Μοίρασε σιτάρι στους φτωχούς.
 • Μείωσε τη θητεία και αύξησε τον μισθό των στρατιωτών.
 • Συγκρότησε δικαστήριο ιππέων που δίκαζε καταχραστές συγκλητικούς.

 

Στόχοι της προσπάθειας των Γράκχων:

(α) περιορισμός της κοινωνικής ανισότητας.
(β) αποκατάσταση αυτών που δεν είχαν κτηματική περιουσία.
(γ) αποδυνάμωση των πανίσχυρων συγκλητικών.

 

Ο θάνατος του Γάιου Γράκχου (του François Topino-Lebrun, 1792) [πηγή: Βικιπαίδεια]