Ιστορία Α΄ λυκείου (5) – Αρχαϊκή εποχή

Διακόσμηση κεραμικού με το αλφάβητο (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)

 

Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)

 

Βασικά σημεία

 

1. Κύρια χαρακτηριστικά

 • απαρχές της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής εξέλιξης του ελληνικού κόσμου.
 • σχηματισμός πόλεων-κρατών
 • Β΄ ελληνικός αποικισμός
 • εμφάνιση της φιλοσοφικής σκέψης
 • Περσικοί πόλεμοι

 

2. Η γένεση της πόλης-κράτους (σ. 84-85)

– ποια τα συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους;

i. το άστυ (η πόλις): η πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου ήταν και η έδρα της κυβέρνησης.

ii. η ύπαιθρος χώρα: η ευρύτερη περιοχή γύρω από το άστυ, όπου υπήρχε η καλλιεργήσιμη γη, τα βοσκοτόπια και τα χωριά.

iii. οι πολίτες (όσοι συμμετείχαν στα κοινά) και το πολίτευμα (ο τρόπος άσκησης της εξουσίας, ο τρόπος διακυβέρνησης).

iv. οι βασικές επιδιώξεις: ελευθερία, αυτονομία και αυτάρκεια.

 

3. Η σημασία του θεσμού της πόλης- κράτους (σ. 85-86)

Η πόλη-κράτος:

i. εμπόδισε τους Έλληνες να οργανώσουν ενιαίο κράτος.

ii. ευνόησε την ανάπτυξη τοπικιστικού πνεύματος, πράγμα που διευκόλυνε τις συγκρούσεις ανάμεσα στις πόλεις-κράτη.

iii. ώθησε τους πολίτες να αναπτύξουν πολιτική δραστηριότητα, δηλαδή να αναμειγνύονται στα κοινά.

iv. άνοιξε το δρόμο σε πολύ σημαντικές πολιτισμικές κατακτήσεις: τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, τη ρητορική, την επιστήμη, το θέατρο.

 

4. Η οικονομική και κοινωνική οργάνωση

Πώς και πού σχηματίστηκαν οι πόλεις κράτη;

– Α΄ εκδοχή: οι πρώτες πόλεις-κράτη σχηματίστηκαν στη Μικρασία κατά τη διάρκεια του Α΄ αποικισμού, όταν ελληνικά φύλα αυτονομήθηκαν, εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε έναν τόπο και δημιούργησαν πόλη-κράτος.

– Β΄ εκδοχή: στον ελλαδικό χώρο:

 • ή ανεξαρτητοποιήθηκαν τμήματα διαφορετικών φύλων και οργανώθηκαν μεταξύ τους
 • ή γειτονικές κοινότητες ενώθηκαν σε ενιαίο χώρο
 • ή αποσπάστηκαν ομάδες από χωριά και συγκρότησαν δική τους ενιαία διοίκηση.
συνοικισμός

 

5. Η κρίση του ομηρικού κόσμου (σ. 87-88)

(α) ποια τα αίτια της κρίσης;

i. η αύξηση του πληθυσμού, που προκάλεσε

ii. λιγότερη καλλιεργήσιμη γη στα χέρια των γαιοκτημόνων: έτσι, εμφανίστηκε οικονομική κρίση και συγκέντρωση γης στα χέρια ισχυρών, γιατί όσοι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα πουλούσαν τη γη τους στους πλούσιους.

(β) ποιες οι κοινωνικές ομάδες της πόλης-κράτους; 

 • Ευγενείς: αυξάνουν τη δύναμή τους και περιορίζουν τη βασιλική εξουσία. Ονομάζονται αλλιώς: άριστοι, αγαθοί, ευπατρίδες, εσθλοί, ιππείς.
 • Μικρομεσαίοι γαιοκτήμονες: είναι κυρίως γεωργοί, αλλά σταδιακά μερικοί ασχολούνται με τη βιοτεχνία, τη ναυτιλία  και το εμπόριο και κάποιοι πλουτίζουν. Ονομάζονται αλλιώς: πλήθος, όχλος, κακοί.
 • Δούλοι: ο αριθμός τους αυξάνεται, γιατί οι πολίτες θεωρούν ότι πρέπει να ασχολούνται με τη διαχείριση των κοινών και όχι τόσο με τις παραγωγικές εργασίες.

 

6. Η αντιμετώπιση της κρίσης (σ. 88)

– τρόποι αντιμετώπισης:

 • με την επέκταση της βιοτεχνίας και του εμπορίου (όπως π.χ. η Αθήνα).
 • με πολέμους για την κατάκτηση εδαφών (όπως π.χ. η Σπάρτη).
 • με ίδρυση αποικιών (όπως π.χ. η Κόρινθος και η Χαλκίδα).
 • με συνδυασμό των παραπάνω τρόπων.

 

Από Χ. Μπένγκτσον, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος (από τις απαρχές μέχρι τη Ρωμαϊκή Αντοκρατορία). Δεύτερη έκδοση (Μετάφραση Α. Γαβρίλη). Αθήνα, 1991. [ανοίξτε τον χάρτη σε νέα καρτέλα για μεγέθυνση. Πηγή: Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα]

 

7. O β΄ αποικισμός, μέσα 8ου – μέσα 6ου π.Χ. αι. (σ. 88-89)

– ποιο φαινόμενο ονομάζουμε β΄ αποικισμό;
Είναι η αναγκαστική μετακίνηση κατοίκων μιας πόλης, οργανωμένη από τη μητρόπολη, η εγκατάσταση σε άλλη περιοχή και η δημιουργία νέας πόλης, της αποικίας. Η ίδρυση ελληνικών αποικιών έγινε στα παράλια της Μεσογείου και στον Εύξεινο Πόντο.

– ποια τα κυριότερα αίτια;

 • η στενοχωρία: έλλειψη καλλιεργήσιμης γης.
 • έλλειψη πρώτων υλών.
 • ανάγκη για νέες αγορές.
 • εσωτερικές κρίσεις και αναταραχές στις πόλεις-κράτη.
 • οι γνώσεις που διέθεταν για τους θαλάσσιους δρόμους και τις περιοχές εγκατάστασης.
 • ο ριψοκίνδυνος χαρακτήρας των Ελλήνων.

 

6. Συνέπειες του β΄ αποικισμού (σ.89-92)
i. εξάπλωση των Ελλήνων – περιορισμός Φοινίκων.
ii. επαφή των Ελλήνων με γηγενείς και ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων (διάδοση χαλκιδικού αλφάβητου στην Ιταλία και αργότερα στη Δυτική Ευρώπη).
iii. ανάπτυξη βιοτεχνίας-εμπορίου (δευτερογενής και τριτογενής τομέας της οικονομίας).
iv. κοπή και κυκλοφορία νομίσματος.
v. άνοδος νέων πλουσίων και περιορισμός αριστοκρατών.
vi. εξάπλωση της δουλείας.

 

 

Διαφορές των δύο αποικισμών

Α΄ αποικισμός

Β΄ αποικισμός

Χρονικά όρια

μέσα 11ου – 9ος

μέσα 8ου – μέσα 6ου

Αίτια

επικράτηση Δωριέων και δημιουργία δημογραφικού προβλήματος

κρίση του ομηρικού κόσμου

Έκταση

ακτές Μικρασίας

στα παράλια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου

 

 

9. Τα Πολιτεύματα (σ. 92 -94)

 

Αίτια διεκδίκησης εξουσίας και πολιτειακής μεταβολής Πολιτεύματα
Βασιλεία

Αύξηση πλούτου και δύναμης ευγενών (πόλεις-κράτη και παρακμή βασιλείας) →                                                                                        Αριστοκρατία

Κοινωνικοί ανταγωνισμοί: 1. πλούτος εμπόρων και βιοτεχνών και 2. οπλιτική φάλαγγα (ιδέα ισότητας) 7ος – 6ος νέες ταραχές κωδικοποίηση δίκαιου από νομοθέτες  (διαχωρισμός πολιτών με βάση το εισόδημα)

                 →

 

 

Ολιγαρχία ή τιμοκρατία

Ηγέτες των κατώτερων τάξεων ανατρέπουν την ολιγαρχία →                                                                                   Τυραννίδα

τέλη 6ου: τέλος τυραννίδων, ξανά ολιγαρχίες ή μεταρρυθμίσεις   →                 Δημοκρατία

Βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας: εκκλησία του δήμου, ισηγορία, ισονομία.

 

10. Πολιτισμός 

– Θρησκεία: πανελλήνια ιερά (Δελφοί, Ολυμπία, Δήλος)

– Τέχνη: λυρική ποίηση (ή μελική· έκφραση συναισθημάτων και βιωμάτων του δημιουργού, προσωπική ποίηση), κεραμική (ερυθρόμορφοςμελανόμορφος ρυθμός), γλυπτική (κούροι και κόρες).

– Εμφάνιση πεζού λόγου (φυσικοί ή προσωκρατικοί φιλόσοφοι, έντονη πνευματική κίνηση στην Ιωνία).
– Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί: 
   (α) δωρικός: δείτε εδώ μία ωραία παρουσίαση.
   (β) ιωνικός: δείτε εδώ μία ωραία παρουσίαση.

 

 

Οι περσικοί πόλεμοι (Μηδικά)

 

Αφορμή: Ιωνική Επανάσταση (499-494)

 

Τόποι γεγονότων και συγκρούσεων Σκοπός Πέρσες και Έλληνες ηγέτες Αποτέλεσμα
α΄ απόπειρα: καταστροφή περσικού ναυτικού στον Άθω (492) προσπάθεια επέκτασης των Περσών στον ελλαδικό χώρο Μαρδόνιος Υποχώρηση Περσών· υποταγή Μακεδόνων και Θρακών
α΄ εκστρατεία: ήττα των Περσών στον Μαραθώνα (490) τιμωρία Ερετριέων και Αθηναίων Δάτις και Αρταφέρνης Μιλτιάδης Ήττα των Περσών
β΄ εκστρατεία:

Θερμοπύλες (480)
Σαλαμίνα (480)
Πλαταιές (479)

κατάκτηση όλου του ελληνικού χώρου  

Ξέρξης, Λεωνίδας
Ξέρξης, Θεμιστοκλής
Μαρδόνιος, Παυσανίας

 

Ήττα Ελλήνων
Ήττα Περσών
Ήττα Περσών

 

 

 

Θέλω κι άλλο!