Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου (13) – Ενότητα 16η

Ο γάμος του Αλέξανδρου και της Ρωξάνης. Φρέσκο (περίπου 1517) του Ιταλού ζωγράφου Il Sodoma στη Villa Farnesina της Ρώμης. Πηγή: Web Gallery of Art

 

Ενότητα 16η Μεγαλόψυχη στάση

 

Συμπληρωματικό υλικό για τον συγγραφέα και το έργο του

Η Μυθιστορία Ἀλεξάνδρου είναι ένα έργο που χρονολογείται περίπου το 300 μ.Χ. και αποτελεί φανταστική λαϊκή αφήγηση των περιπετειών του Μ. Αλεξάνδρου με λιγοστά στοιχεία πραγματικής ιστορίας. Εντούτοις, άσκησε μεγάλη επίδραση για πολλούς αιώνες τροφοδοτώντας τη λαϊκή φαντασία. Ο συγγραφέας αυτής της μυθιστορίας αποκαλείται συμβατικά Ψευδο-Καλλισθένης, από το όνομα του ιστορικού Καλλισθένη (4ος αι. π.Χ.) που είχε ακολουθήσει τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του και είχε πράγματι γράψει έργο με τίτλο Ἀλεξάνδρου πράξεις, που όμως δε σώθηκε. 

βιβλίο του καθηγητή, σελ.99

 

Αρχαίο κείμενο Μετάφραση
Βασιλεύς Ἀλέξανδρος Στατείρᾳ καί Ῥοδῷ καί Ῥωξάνῃ τῇ ἐμῇ γυναικί χαίρειν. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος εύχεται να είναι καλά η Στάτειρα, η Ροδώ και η Ρωξάνη, η γυναίκα μου.
Ἀντιταξάμενον ἡμῖν Δαρεῖον οὐκ ἠμυνάμεθα, Δεν τιμώρησα τον Δαρείο επειδή τάχθηκε εναντίον μου,
εἰ μή τοὐναντίον, αλλά το αντίθετο,
ἐγώ γάρ ηὐχόμην ἔχειν ευχόμουν να τον έχω
ζῶντα ὑπό τά ἐμά σκῆπτρα· ζωντανό κάτω από την εξουσία μου.
αὐτοῦ δέ ἔχοντος ἐλαχίστως ἐπί τῷ πνεύματι Ενώ ίσα που ανέπνεε,
κατέλαβον τοῦτον ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἀναπνοῇ, τον βρήκα την ώρα που ξεψυχούσε,
ὅν ἐλεήσας κι επειδή τον λυπήθηκα,
περιέστειλα τῇ ἐμαυτοῦ χλαμύδι. τον κάλυψα με τη χλαμύδα μου.
Ἐπυθόμην δέ ἀκοῦσαι τι παρ’ αὐτοῦ Ζήτησα λοιπόν να μάθω από αυτόν κάτι
περί τῆς ἀπωλείας αὐτοῦ. σχετικά με το θάνατό του.
Ὁ δέ μοι εἶπεν: «ἔχε παρακαταθήκην Αυτός μου είπε: «Σου εμπιστεύομαι
τήν ἐμήν θυγατέρα Ῥωξάνην τη θυγατέρα μου Ρωξάνη,
καί συμβιώσει σοι». θα ζήσει μαζί σου».
[…] Ἠμυνάμην τούς μέν αἰτίους τῆς ἀπωλείας αὐτοῦ ἀξιοπρεπῶς […]. […] Τιμώρησα τους υπεύθυνους του θανάτου του όπως έπρεπε […].
Προσέταξα δέ ἡρῷον γενέσθαι αὐτῷ Πρόσταξα μάλιστα να γίνει προς τιμήν του ηρώο
παρά τούς πατρῴους ἥρωας αὐτῷ· κοντά στους πατρογονικούς του ήρωες.
καί ὑμεῖς δέ παύσασθε τῆς λύπης αὐτοῦ· Και εσείς μη λυπάστε γι’ αυτόν·
ἐγώ γάρ ἀποκαταστήσω ὑμᾶς εἰς τά ἴδια βασίλεια […]. εγώ θα σας αποκαταστήσω στα ανάκτορά σας […].
Κατά γοῦν τάς διατάξεις Δαρείου Και σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του Δαρείου
βούλομαι Ῥωξάνην τήν ἐμήν γυναῖκα εἶναι σύνθρονόν μου, επιθυμώ η Ρωξάνη, η σύζυγός μου, να μοιραστεί τον θρόνο μαζί μου, 
ἐάν δέ καί ὑμεῖς συμπνεύσητε μοι, εάν βεβαίως και εσείς συμφωνήσετε μ’ εμένα,
βούλομαι καί κελεύω προσκυνεῖσθαι αὐτήν επιθυμώ και προστάζω να την προσκυνάτε
ὡς Ἀλεξάνδρου γυναῖκα. ως σύζυγο του Αλεξάνδρου.
Ἔρρωσθε. Χαίρετε.

 

Ασκήσεις:

1. Κατανόησης: πατήστε εδώ για να ανοίξετε μια διαδραστική άσκηση κατανόησης.

2. Συντακτικού: πατήστε εδώ και δοκιμάστε τις γνώσεις σας στη συντακτική ανάλυση του κειμένου με μια διαδραστική άσκηση.

 

Αφήστε μια απάντηση