Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου (9) – Ενότητα 11η

Χιλιάδες δαρεικοί, το βασικό νόμισμα της Περσικής Αυτοκρατορίας την εποχή της δυναστείας των Αχαιμενιδών, χρησιμοποιήθηκαν για να δωροδοκηθούν ελληνικές πόλεις-κράτη και να ξεκινήσουν πόλεμο εναντίον της Σπάρτης. Ως αποτέλεσμα οι Σπαρτιάτες ανακάλεσαν τον Αγησίλαο από την Μικρά Ασία. [πηγή: Βικιπαίδεια]

 

Ενότητα 11η  Επικίνδυνες συμμαχίες

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ξενοφώντα μπορείτε να διαβάσετε σε αυτήν την ανάρτηση.

 

Αρχαίο κείμενο Μετάφραση
Ὦ Ἀγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες Λακεδαιμόνιοι, Αγησίλαε και όλοι οι παρόντες Λακεδαιμόνιοι,
ἐγὼ ἐγενόμην φίλος καὶ σύμμαχος ὑμῖν, εγώ υπήρξα φίλος και σύμμαχός σας,
ὅτε ἐπολεμεῖτε τοῖς Ἀθηναίοις, όταν πολεμούσατε τους Αθηναίους,
καὶ ἐποίουν το μὲν ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον ἰσχυρὸν, και έκανα ισχυρό το ναυτικό σας
χρήματα παρέχων δίνοντας χρήματα,
ἐν δὲ τῇ γῇ αὐτὸς μαχόμενος ἀπὸ τοῦ ἵππου μεθ’ ὑμῶν και στην ξηρά ο ίδιος πολεμώντας έφιππος μαζί σας
κατεδίωκον τοὺς πολεμίους εἰς τὴν θάλατταν. κατεδίωκα τους εχθρούς στη θάλασσα.
Καὶ ἔχοιτ’ ἄν κατηγορῆσαι μου Και δεν θα μπορούσατε ίσως να μου καταλογίσετε,
οὔτε ποιήσαντος οὔτ’ εἰπόντος πώποτέ οὐδὲν διπλοῦν πρὸς ὑμᾶς ὥσπερ Τισσαφέρνους. ούτε ότι σας έκανα ούτε ότι σας είπα ως τώρα κάτι δόλιο, όπως ο Τισσαφέρνης.
Τοιοῦτος δὲ γενόμενος Κι ενώ σας συμπεριφέρθηκα με τέτοιο τρόπο
νῦν οὕτω διάκειμαι ὑφ’ ὑμῶν τώρα εσείς μου συμπεριφέρεστε έτσι
ὡς οὐδὲ δεῖπνον ἔχω ἐν τῇ ἐμαυτοῦ χώρᾳ, ώστε ούτε φαγητό δεν έχω στη χώρα μου,
εἰ μη συλλέξομαι τι ὧν ἄν ὑμεῖς λίπητε, εκτός αν μαζέψω κάτι από αυτά που αφήνετε πίσω σας,
ὥσπερ τὰ θηρία. όπως τα θηρία.
Ἅ δέ μοι κατέλιπεν ὁ πατήρ καὶ οἰκήματα καλὰ Και όσα μου άφησε ο πατέρας μου ωραία σπίτια
καὶ παραδείσους μεστοὺς καὶ δένδρων καὶ θηρίων, και κήπους γεμάτους από δέντρα και θηρία,
ἐφ’ οἷς ηὐφραινόμην, με τα οποία ευχαριστιόμουν,
ταῦτα πάντα ὁρῶ τὰ μὲν κατακεκομμένα, τὰ δὲ κατακεκαυμένα. όλα αυτά τα βλέπω άλλα κατεστραμμένα εντελώς κι άλλα κατακαμένα.
Εἰ οὖν ἐγὼ μὴ γιγνώσκω μήτε τὰ ὅσια μήτε τὰ δίκαια, Αν λοιπόν εγώ δε γνωρίζω μήτε τα όσια μήτε τα δίκαια,
ὑμεῖς δὲ διδάξατέ με εσείς να μου εξηγήσετε
ὅπως ταῦτ’ ἐστίν ἀνδρῶν ἐπισταμένων χάριτας ἀποδιδόναι. πώς αυτά είναι ενέργειες ανθρώπων που γνωρίζουν να ανταποδίδουν την ευεργεσία.

Ξενοφῶν, Ἑλληνικά 4.1.32-33

 

Συμπληρωματικά σχόλια για το κείμενο της Ενότητας

Χαρακτηριστικό ιστορικό έργο του Ξενοφώντα είναι τα Ἑλληνικά. Στα επτά βιβλία τους ο Ξενοφών φιλοδόξησε να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη μετά το 411 π.Χ. φθάνοντας έως τη μάχη της Μαντίνειας το 362 π.Χ. Στο έργο υπάρχουν δυο ευδιάκριτα μέρη και αυτό σχετίζεται, βέβαια, με την προβληματική που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τον τρόπο συγγραφής, αφού το έργο δεν παρουσιάζεται ενιαίο. Το πρώτο μέρος, στο οποίο ο Ξενοφών μένει πιστός στο θουκυδίδειο πρότυπο, καλύπτει την περίοδο μέχρι και το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, κά­νοντας αναφορά στους Τριάκοντα τυράννους και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα. Το δεύτερο μέρος δεν προσιδιάζει στο ύφος του πρώτου, καθώς παραλείπονται σημα­ντικά γεγονότα (μάχη της Κνίδου, σύναψη Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας, ίδρυση Μεγαλόπολης κ.ά.), παραμελείται η συστηματική χρονολόγηση και η αντικειμενικότητα περιορίζεται. Η Σπάρ­τη φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης περισσότερο από κάθε άλλη πόλη και είναι έκδηλος ο θαυμασμός που τρέφει ο Ξενοφών για τον Αγησίλαο, τον βασιλιά της Σπάρτης (θαυμασμός που φτάνει στο αποκορύφωμά του στο έργο του Ἀγησίλαος).

βιβλίο του καθηγητή, σελ.90

 

Ασκήσεις:

1. Κατανόηση κειμένου

Αν γνωρίζετε τις πληροφορίες του κειμένου και των ερμηνευτικών σχολίων, λύστε μία διαδραστική άσκηση. Κάντε κλικ εδώ, για να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας!

 

2. Άσκηση στο συντακτικό

Αν κατανοήσατε τη συντακτική ανάλυση, μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας λύνοντας μία διαδραστική άσκηση. Κάντε κλικ εδώ, για να ανοίξετε την άσκηση.

 

Αφήστε μια απάντηση