• ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κοινοποίησε στην ομάδα Δια Βίου Μάθηση πριν από 7 έτη, 3 μήνες

    ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ» ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ» ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ.