• Ο/η ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 5 έτη, 10 μήνες

    Διερευνώντας τη Διδακτική Σκέψη των Δασκάλων
    Στις Μαρτίου 25, 2016 από τον/την ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ

    Η έρευνα της σκέψης, των πεποιθήσεων και της παιδαγωγικής γνώσης που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, παρέχει την δυνατότητα κατανόησης της διδακτικής πραγματικότητας, γιατί ακριβώς οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις αποτελούν το κατευθυντήριο νήμα των πράξεων. Η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα έρευνας της σκέψης και των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να εκφραστούν έμμεσα μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα (τι διδάσκεται), την διδακτική μέθοδο (πώς πρόκειται να διδαχθεί), την αξιολόγηση (τι αξιολογείται ως μαθησιακό αποτέλεσμα). Η παρούσα έρευνα αναφέρεται επίσης σε σκέψεις και πεποιθήσεις που αποτελούν εμπόδια και προκαλούν ζημιά στην καλή διδασκαλία, καθώς και σε διδακτικές προσεγγίσεις με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας και την προώθηση της μάθησης των μαθητών.

    Για να δείτε αυτό το βιβλίο, κάντε κλίκ εδώ

    https://drive.google.com/file/d/0B57FiY8xX-gTVGtmOE1FLTBsUWs/view?usp=sharing