• Ο/η ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 5 έτη, 9 μήνες

    Η Προσωπική Θεωρία του Δασκαλου βρίσκεται στην καρδιά της διδασκαλίας και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της πραγματικότητας στην τάξη. Αποτελεί συχνά τις λανθάνουσες και ασυνείδητες παραδοχές για τη γνώση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, οι οποίες συνειδητά ή ασυνείδητα, καθορίζουν τα κριτήρια των κύριων διδακτικών επιλογών, υπαγορεύουν τη λήψη αποφάσεων κατά τη διδακτική διαδικασία, καθοδηγούν την διδακτική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα τελικά να διαμορφώνουν τη διδακτική πράξη.

    Για να δείτε αυτό το άρθρο κάντε κλικ εδώ

    https://drive.google.com/file/d/0B57FiY8xX-gTYWpBcU1hZXhLS28/view?usp=sharing