• Ο/η ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 5 έτη, 10 μήνες

  Η Προσωπική Επιστημολογία του Δασκάλου
  Στις Ιανουαρίου 3, 2016 από τον/την ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ

  Το άρθρο αναφέρεται στο ρόλο της προσωπικής επιστημολογίας του δασκάλου, η οποία συγκροτείται από σκέψεις για τη φύση της γνώσης και τις διαδικασίες οικειοποίησής της και συνεπώς υπαγορεύουν και καθοδηγούν τις επιλογές του περιεχομένου της διδασκαλί…[Περισσότερα]

 • Ο/η ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 5 έτη, 10 μήνες

  Διερευνώντας τη Διδακτική Σκέψη των Δασκάλων
  Στις Μαρτίου 25, 2016 από τον/την ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ

  Η έρευνα της σκέψης, των πεποιθήσεων και της παιδαγωγικής γνώσης που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, παρέχει την δυνατότητα κατανόησης της διδακτικής πραγματικότητας, γιατί ακριβώς οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις αποτελούν το κατευθυντήριο νήμα των πράξεω…[Περισσότερα]

 • Ο/η ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 5 έτη, 10 μήνες

  Το άρθρο αναφέρεται στις επιδράσεις που ασκούν οι παιδαγωγικές πεποιθήσεις των δασκάλων στη διαμόρφωση των διδακτικών παρακτικών στην τάξη.

  Για να δείτε το άρθρο, το επιλέγετε δεξιά στα «πρόσφατα άρθρα» και στη συνέχεια κάντε κλικ εδώ

  https://drive.google.com/file/d/0B57FiY8xX-gTaUx0SjhBVzFDMGs/view?usp=sharing

 • Ο/η ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 5 έτη, 10 μήνες

  Η Προσωπική Θεωρία του Δασκαλου βρίσκεται στην καρδιά της διδασκαλίας και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της πραγματικότητας στην τάξη. Αποτελεί συχνά τις λανθάνουσες και ασυνείδητες παραδοχές για τη γνώση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, οι οποίες συνειδητά ή ασυνείδητα, καθορίζουν τα κριτήρια των κύριων διδακτικών επιλογών, υπαγο…[Περισσότερα]

 • Ο/η ΒΑΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΟΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 5 έτη, 10 μήνες

  Η έρευνα της σκέψης, των πεποιθήσεων και της παιδαγωγικής γνώσης που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, παρέχει την δυνατότητα κατανόησης της διδακτικής πραγματικότητας, γιατί ακριβώς οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις αποτελούν το κατευθυντήριο νήμα των πράξεων. Η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα έρευνας της σκέψης και των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών έγκ…[Περισσότερα]

 • Η Προσωπική Θεωρία του Δασκαλου βρίσκεται στην καρδιά της διδασκαλίας και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της πραγματικότητας στην τάξη. Αποτελεί συχνά τις λανθάνουσες και ασυνείδητες παραδοχές για τη […]

 • Η έρευνα της σκέψης, των πεποιθήσεων και της παιδαγωγικής γνώσης που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, παρέχει την δυνατότητα κατανόησης της διδακτικής πραγματικότητας, γιατί ακριβώς οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις […]

 • Το άρθρο αναφέρεται στις επιδράσεις που ασκούν οι παιδαγωγικές πεποιθήσεις των δασκάλων στη διαμόρφωση των διδακτικών παρακτικών στην τάξη.

  Για να δείτε το άρθρο, το επιλέγετε δεξιά στα «πρόσφατα άρθρα» και στη […]

 • Το άρθρο αναφέρεται στις δυνατότητες οι οποίες απορρέουν από την μετασχηματιστική διαδικασία της λειτουργίας του σχολείου από οργανισμό σε κοινότητα μάθησης για όλους.

  Για να δείτε το άρθρο, το επιλέγετε δεξιά […]

 • Το άρθρο αναφέρεται στη αναγκαιότητα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με διαδικασίες οι οποίες έχουν ως κατεύθυνση, προσανατολισμό και ανάδειξη του προσώπου του δασκάλου, ως καινοτόμου και στοχαστή εκπαιδευτικού, ο […]

 • Το άρθρο αναφέρεται στο ρόλο της προσωπικής επιστημολογίας του δασκάλου, η οποία  συγκροτείται από σκέψεις για τη φύση της γνώσης και τις διαδικασίες οικειοποίησής της και  συνεπώς υπαγορεύουν και καθοδηγούν τις […]

 • Το άρθρο αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση οικοδόμησης της γνώσης,  η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά με βάση τη φιλοσοφία, τη σκοποθεσία, τους διδακτικούς στόχους και την αξιολόγηση του μαθητή […]

 • Το άρθρο αναφέρεται σε τρεις  διαφορετικές αντιλήψεις που διαμορφώνουν τα προγράμματα εκπαιδευσης εκπαιδευτικών  και συνακόλουθα τρεις διαφορετικές θεωρήσεις της διδασκαλίας, καθώς και τις επιπτώσεις στη σχολική […]

 • Το άρθρο αναφέρεται στον «μεταφορικό λόγο των δασκάλων» ως εργαλείο διερεύνησης των αντιλήψεων τη φύση της γνώσης, του αναλυτικού προγράμματος,  της διδασκαλίας,  του ρόλου του δασκάλου και των μαθητών, της […]

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων