• Τσομώκου Χριστίνα δημοσίευσε μία ενημέρωση στην ομάδα Αδελφοποίηση Γυμνασίων …: πριν από 10 έτη, 2 μήνες

    Το 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας συμμετείχε στην πρώτη τηλε-συνάντηση με το 49ο Γυμνάσιο Αθήνας για την πρώτη γνωριμία των μαθητών που θα συνεργαστούν.
    Δημιουργήθηκε σχετικό αρχείο με παρουσιάσεις των παιδιών και θα σταλεί στο 49ο για να συμπληρωθεί και από εκείνους. Το τελικό »αποτέλεσμα» θα αναρτηθεί στα ιστολόγιά μας.
    Περιμένουμε και τα άλλα σχολεία.