• ΜΑΜΗ ΘΕΑΝΩ κοινοποίησε στην ομάδα Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής πριν από 2 μήνες

    Καλημέρα σας.Είμαι εκπαιδευτικός σε Τ.Ε δημοτικού σχολείου και θα ήθελα να ακούσω προτάσεις σας πώς θα μπορούσα να αποκτήσω την βέλτιστη επαφή με τους μαθητές μου σε αυτή την περίοδο του κορονοϊού .