• Ο/η ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 3 έτη, 11 μήνες

  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
  1. Ποιες δυνατότητες προσφέρει το σχολείο σήμερα;
  2. Έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε σχολείο όλα τα παιδιά σήμερα;
  3. Με τι ασχολούνται τα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο;
  4. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις δραστηριότητες στο σχολείο που παράγουν πολιτισμό;

  http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8301