• ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ κοινοποίησε στην ομάδα Ανεστραμμένη τάξη πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες

    Καλησπέρα! Νέες μέθοδοι, νέες εμπειρίες για εμάς και τους μαθητές μας. Γνώρισα το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης μέσω της πολύ ενδιαφέρουσας επιμόρφωσης του ΠΕΚ Πατρών για την τεχνολογικά υποστηριζόμενη ανεστραμμένη τάξη. Δείχνει να είναι ένα ενδιαφέρον μοντέλο το οποίο εστιάζει στον μαθητή και ελπίζω να τα καταφέρω να το εφαρμόσω αρκετά συχνά με την καινούργια σχολική χρονιά!