• ΚΟΥΡΚΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ φόρτωσε τo αρχείο: ΝΗΠΙΙΑ στην ομάδα ΤΠΕ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ πριν από 4 έτη, 1 μήνας

    Μια εφαρμογή με υπερσυνδέσεις που απευθύνεται σε νήπια ή μαθητές της α΄ στο πρώτο τρίμηνο. Αφορά την απαρίθμηση μέχρι το 5.