• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΩΝΑΣ κοινοποίησε στην ομάδα Φιλόλογοι πριν από 6 έτη, 9 μήνες

    Ανανοινώθηκε η ανακάλυψη φυλακτού από την Κύπρο στην ελληνική. Η γραφή είναι παλίνδρομη. Το ενδιαφέρον είναι στη δεύτερη πλευρά του υπάρουν σύμβολα της αιγυπτιακής λατρείας. Διαβάστε περισσότερα (στα αγγλικά).