• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ δημοσίευσε μία ενημέρωση στην ομάδα Γεωλόγοι: πριν από 8 έτη, 8 μήνες

    ανέβασα 2 βίντεο επιπλέον στη σελίδα https://blogs.sch.gr/pvlimni/videochemistryabout/ σχετικά με το Τσερνομπίλ και τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα -Φερμί
    Είναι δραματοποιημένες αφηγήσεις του ΜπιΜΠισι στα ελληνικά και έχουν καλό αποτέλεσμα για δημόσια συζήτηση στη τάξη.Θα χαρώ αν σας χρησιμέψουν