• Σχεδίαση Διδ. Δραστηριότητας με χρήση λογισμικού:
  Αισθητικής Έκφρασης και Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας, Tux Paint
   
   Ομάδα επιμορφούμενων
  Διαμαντή Πασχαλίνα, ΠΕ70
  Φούσκα βονδικάκη Μαρία, ΠΕ70
   
   ΚΣΕ Σάμος 1519-7/Μάιος 2014
  Α. Συνοπτική Παρουσίαση Δραστηριότητας
  A1. Ανακαλύπτοντας το λογισμικό Tux Paint
  A2.Δημιουργός/οι της διδακτικής δραστηριότηταs
  Mαρία Φούσκα Βονδικάκη, ΠΕ 70
  Πασχλίνα Διαμαντή, ΠΕ 70
  A3.Εμπλεκόμενες Γνωστικές περιοχές
  Πληροφορική, Αισθητική Αγωγή, Ευέλικτη Ζώνη
  A4.Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών
  Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες χρήσης και συμπεριφοράς του εργαστηρίου.  Επίσης, στοιχειώδη γνώση των βασικών λειτουργειών του ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα windows 7.
  A5. Εκτιμώμενη διάρκεια
  1 διδακτική ώρα
  Γ. Στόχοι της δραστηριότητας
  1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
  Να ανακαλύψουν τα βασικά εργαλεία του λογισμικού Tux Paint : ζωγραφιά, σφραγίδα, γραμμές, σχήματα, κείμενο, μαγικά, αφαίρεση, επανάληψη, σβηστήρας, νέο, άνοιγμα, φύλαξη, εκτύπωση έξοδος επίσης τα χρώματα και τα πινέλα.
  2. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών
  Να εξοικειωθούν με το λογισμικό έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας Tux Paint.
  Να αγαπήσουν τις νέες τεχνολογίες και να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από αυτές.
  3. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
  Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και να συμμετέχουν για την επίτευξη κοινών στόχων.
  Να συνεργάζονται και να ανταπεξέρχονται στο ρόλο τους.
  Δ. Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
  Δ.1 Υλικοτεχνική υποδομή
  Θα χρειαστούμε πέντε υπολογιστές και ένα βιντεοπροβολέα
  Δ.2 Διδακτικό υλικό
  Εντυπο υλικό με βασικές πληροφορίες για το γόνο και τη βιώσιμη αλιεία.
  Ένα Φύλλο εργασίας  fyllo ergasias Tux Paint
  Ε. Περιγραφή της δραστηριότητας
  Ε.1 Οργάνωση της Τάξης
  Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες( μέχρι τριών ατόμων) και θα αναλάβουν τους ρόλους του συντονιστή, του εκπροσώπου και του γραμματέα. Σε κάθε ομάδα θα πρέπει να υπάρχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.
  Ε. 3 Περιγραφή δραστηριότητας
  2. Δραστηριότητα/ες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου (Γνωριμία με τον υπολογιστή κλπ)
  Υπενθυμίζουμε γρήγορα τις οδηγίες σωστής χρήσης του εργαστηρίου πληροφορικής που έχουμε συζητήσει σε προηγούμενη συνάντηση αλλά καλο είναι να τις επαναλάβουμε.
  Τους παρουσιάζουμε το λογισμικό.
  Τους αφήνουμε να ανακαλύψουν τα βασικά του εργαλεία
  Με ερωτήσεις που θα τους κατευθύνουνν στις βασίκες δεξίοτητες που θέλουμε να αποκτήσουν (πχ Χρησιμοποιώντας το κουμπί- εργαλείο φύλαξη μήπως μπορείτε να βρείτε πως θα αποθηκεύσετε την εργασία σας . Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; κλπ)
  Συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας εκτελώντας τις δραστηριότητες.
  Το αξιολογούμε στην ολομέλεια, με συζήτηση.
  Ε. 4 Φύλλα εργασίας
  Φύλλο εργασίας
  Η. Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία
  1. Ε.Α.Ι.Τ.Υ.,(2010) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη ,Τεύχος2α:Κλάδος ΠΕ70 , Β΄ Έκδοση Πάτρα
  2. Ε.Α.Ι.Τ.Υ.,(2011) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη ,Τεύχος1:Γενικό Μέρος ,Β΄ Έκδοση Πάτρα
  3. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), ΦΕΚ.303/ 03-03-03
  Ιστοσελίδες
  http://www.tuxpaint.org
  (/http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en).

 • Θα χρειαστείτε:

  κόκκινο χαρτόνι

  άσπρο χαρτόνι με σχέδια

  κίτρινο αφρώδες χαρτί

  ματάκια

  πασχαλίτσες

  Καλή επιτυχία!!!!

   

 • Φτιάξτε λαμπάδες για το πάσχα με απλά υλικά

 • Όνομα:                                                                             

  Μάθημα:

  Ημερομηνία:

   
  Φύλλο Εργασίας

  • Άσκηση 1.

  Με την βοήθεια  των γραφημάτων συμπλήρωσε τον παρακάτω […]

 • Γ Δημοτικού . Μαθηματικά . Κλάσματα

  Διδακτικό σενάριο

  Τι πλάσμα είναι αυτό το κλάσμα;

 • Όνομα:

  Τάξη:

  Ημερομηνία:
  Φύλλο εργασίας
  Οδηγίες  χρήσης του Power Point

  1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα Power Point
  2. Στην πρώτη διαφάνεια που παρουσιάζεται γράφουμε τον τίτλο
  3. Έπειτα, από την γραμμή μενού […]
 • Γεια χαρά!

  Αυτό είναι το νέο μου ιστολόγιο..

  Ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον !

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων