• Δημιουργία Τμημάτων ενός Σχολείου με Μαθητές και Καθηγητές στον LAMS server του ΠΣΔ. Video ΚΕΠΛΗΝΤ Αιτ/νία Ε. Αραπογιάννης.

    Η δημιουργία τμημάτων με μαθητές και καθηγητές γίνεται μία φορά κάθε χρόνο και στη συνέχεια κάθε καθηγητής μπορεί πολύ εύκολα να αναθέτει τις ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων που επιθυμεί για εκπόνηση στα τμήματα ή σε ομάδες μαθητών των τμημάτων που έχει.

    Κάθε χρόνο μπορείτε αφού εγγράψετε νέους τους μαθητές της Α’ τάξης, στο ΠΣΔ και τους δημιουργήσετε λογαριασμούς στο ΠΣΔ να τους εγγράφετε και σε τμήματα στο ΣΔΜ LAMS όπως και τους καθηγητές που διδάσκουν σε αυτά. Δείτε πως στο ακόλουθο video: