• Ο/η Σπύρος Παπαδάκης άλλαξε την περιγραφή της ομάδας 1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – Κοινότητα LAMS Ελλήνων Εκπαιδευτικών (Greek Educator LAMS Community) από «<strong>Μάθε για να Αλλάξεις, Άλλαξε για να μάθεις / </strong><strong>Learn to Change, Change to Learn</strong><strong> </strong>

  Το <strong>LAMS</strong> είναι ένα προηγμένο Διαδικτυακό εργαλείο σύστημα – εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για διαζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και δραστηριοτήτων με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS)όπως Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard.

  <strong>H κοινότητα μάθησης και πρακτικής</strong> Ελλήνων Εκπαιδευτικών του LAMS είναι μια ομάδα ανθρώπων που συμμετέχει σε μια διαδικασία συλλογικής μάθησης. Τα μέλη μοιράζονται κοινά οράματα & αξίες, ένα ενδιαφέρον, ένα πάθος για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, ανοικτή εκπαίδευση και αλληλεπιδρούν για να μάθουν καλύτερα για αυτό. Η κοινωνική συμμετοχή είναι μια διαδικασία μάθησης και γνώσης. Είναι ένα βήμα για προβολή δραστηριοτήτων, συναντήσεις, αλληλοβοήθεια, ανταλλαγή απόψεων, προώθηση καινοτομιών.

  Οι <strong>εκπαιδευτικοί</strong> ανεξάρτητα από βαθμίδα κατά κανόνα λειτουργούν μόνοι τους. Αν ενώσουν όμως τις δυνάμεις τους και ανταλλάσουν απόψεις, ιδέες και καλές πρακτικές μπορούν να αλληλοβοηθηθούν και να διευκολύνουν και βελτιώσουν το έργο τους. Η επικοινωνία είναι η καρδιά της κοινότητας που θα εξασφαλίζει τη ζωή της. Δημοσιεύστε τις εμπειρίες, τις σκέψεις, τις απόψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς σας.

  Η τελευταία έκδοση του (Δεκέμβριος 2020) είναι η 4.0 (στο ΠΣΔ lams.sch.gr είναι εγκατεστημένη 3.1 έκδοση)

  <em>Στόχευε για το φεγγάρι ακόμα κι αν αστοχήσεις, θα βρεθείς κάπου ανάμεσα στα Αστέρια. </em>

   

  Σ.Π.» σε «<strong>Μάθε για να Αλλάξεις, Άλλαξε για να μάθεις / </strong><strong>Learn to Change, Change to Learn</strong><strong> </strong>

  Το <strong>LAMS</strong> είναι ένα προηγμένο Διαδικτυακό εργαλείο σύστημα – εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για διαζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και δραστηριοτήτων με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS)όπως Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard.

  <strong>H κοινότητα μάθησης και πρακτικής</strong> Ελλήνων Εκπαιδευτικών του LAMS είναι μια ομάδα ανθρώπων που συμμετέχει σε μια διαδικασία συλλογικής μάθησης. Τα μέλη μοιράζονται κοινά οράματα & αξίες, ένα ενδιαφέρον, ένα πάθος για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, ανοικτή εκπαίδευση και αλληλεπιδρούν για να μάθουν καλύτερα για αυτό. Η κοινωνική συμμετοχή είναι μια διαδικασία μάθησης και γνώσης. Είναι ένα βήμα για προβολή δραστηριοτήτων, συναντήσεις, αλληλοβοήθεια, ανταλλαγή απόψεων, προώθηση καινοτομιών.

  Οι <strong>εκπαιδευτικοί</strong> ανεξάρτητα από βαθμίδα κατά κανόνα λειτουργούν μόνοι τους. Αν ενώσουν όμως τις δυνάμεις τους και ανταλλάσουν απόψεις, ιδέες και καλές πρακτικές μπορούν να αλληλοβοηθηθούν και να διευκολύνουν και βελτιώσουν το έργο τους. Η επικοινωνία είναι η καρδιά της κοινότητας που θα εξασφαλίζει τη ζωή της. Δημοσιεύστε τις εμπειρίες, τις σκέψεις, τις απόψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς σας.

  Η τελευταία έκδοση του (Δεκέμβριος 2020) είναι η 4.0 (στο Π.Σ.Δ. lams.sch.gr είναι εγκατεστημένη 3.1 έκδοση)

  <em>Στόχευε για το φεγγάρι ακόμα κι αν αστοχήσεις, θα βρεθείς κάπου ανάμεσα στα Αστέρια. </em>

   

  Σ.Π.» πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες