• Νίκος Αστέριος κοινοποίησε στην ομάδα Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί πριν από 3 έτη, 6 μήνες

    Νίκος Αστέριος κοινοποίησε στην ομάδα Φιλόλογοι πριν από 15 λεπτά
    Δείτε την ηλεκτρονική χρονογραμμή μου στο timerime που αφορά στην Ιστορία του Βυζαντίου. Με τα πορτοκαλί βελάκια μπορείτε συμπιέζοντάς τα να μεταφέρεστε και σε διαφορετικές εποχές. Περιλαμβάνει, χάρτες, εικόνες αυτοκρατόρων, διαγράμματα κ.λ.π.