Ομάδες
  • Λογότυπο της ομάδας του ΚΣΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΠΕ 70
    Ομάδα επιμορφούμενων στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασί […]
    πριν από 8 έτη, 1 μήνας 6 μέλη - Ιδιωτική ομάδα
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων