• ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ κοινοποίησε στην ομάδα Κοινότητα MOODLE Ελλήνων Εκπαιδευτικών πριν από 1 έτος, 8 μήνες

  New University-Industry MOOC on Educational Data Literacy
  A new University-Industry Massive Online Open Course (MOOC) on Educational Data Literacy is offered by the Learn2Analyse Consortium.
  The Learn to Analyze Educational Data and Improve your Blended and Online Teaching MOOC supports the development of the basic competences for Educational Data Analytics of Online and Blended teaching and learning. It is ideal for e-learning professionals of online and blended courses, school teachers using the flipped classroom model and university students.
  The course combines theory on collecting, analysing, interpreting and using educational data (including issues related with ethics and privacy) with practice on applying educational data analytics in three different e-learning platforms, namely, Moodle, the eXact Suite and the IMC Learning Suite. It is now open for enrolments at OpenCourseWorld. It starts 21st of October and it will last for 8 weeks leading to a free Certification of Achievement in Educational Data Literacy.
  The Learn2Analyze MOOC is developed with co-funding by the European Commission through the Erasmus+ Program of the European Union (Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Knowledge Alliances, Agreement n. 2017-2733 / 001-001, Project No 588067-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-KA). The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission will not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Enroll to the MOOCLearn to Analyze Educational Data and Improve your Blended and Online Teachingand earn your freeCertificate of Achievement in Educational Data Literacy by the end of the year.

  Learn2Analyze MOOC