• ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ κοινοποίησε στην ομάδα Ασφάλεια στο Διαδίκτυο πριν από 5 έτη, 8 μήνες

    Το 2ο Γυμνάσιο Πειραιά συμμετέχει στο  Διαδικτυακό σεμινάριο – συζήτηση (webinar) την Τρίτη 28/01/2014 μεταξύ 12.00 και 14.00, με αφορμή την 8η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο διοργανώνουν  Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδου ΠΕ19 και ο ενημερωτικός κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»  σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).