• Μίλτος κοινοποίησε στην ομάδα Ανάπτυξη blogs.sch.gr πριν από 6 έτη, 2 μήνες

    Στην ανάπτυξη άρθρου δεν έχω τη δυνατότητα να ενσωματώσω με κώδικα, επειδή λείπει το html. Αντί αυτού υπάρχει η ένδειξη κέιμενο. Όμως όταν επικολλώ εκεί τον κώδικα και πατάω αποθήκευση τον διαγράφει.

    • Όντως το Κειμενο είναι αντίστοιχο του HTML. Αν ο κωδικας σας περιέχει javascript ή iframe το διαγράφει καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση τους για λόγους ασφαλείας.