• Ο/Η Μενη ΚΟΥΡΟΥ ανάρτησε το άρθρο, … Θα προσπαθήσω…, στο ιστότοπο Researching Physical Education πριν από 6 έτη, 3 μήνες

  Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο για νέα μείωση των ωρών της Φυσικής Αγωγής, αυτή τη φορά στις Σχολικές μονάδες ΕΑΕΠ, 28 Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας (το πλήρες κείμενο της […]

  • ……………………
   Θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω τὸ σχῆμα μου
   ὅπως συντρίβεται σὲ δυὸ λιθάρια
   …………………………
   Κατσαρος, Μ. Το σχήμα μου